Volby roku 2002
  Poslanecká sněmovna   
       zásady pro  ozdravný výběr.     
Průčelí Českého sněmu, nyní PSP ČR , nápis :  Blaho Republiky budiž nejvyšším zákonem  

VOLBY= Sněmovna= způsob= pluralita= svoboda= jistoty                05. III. 2000   
Zásady  pro  lepší  a  účinnější  výběr  v  poslaneckých  volbách.

Je nutné = 
1 /   Rozhodně jít k volbám, neboť někdo musí uzákoňovat daně,  práva  i  postihy.
2 /   Vybrat  si  politickou   stranu   podle   jejího   programu. 
3a/  Při spokojenosti s dosavadním působením této strany volit nepozměněným  
       volebním lístkem a tím dát  zastupitelskou  příležitost  všem navrženým 
       kandidátům,  přesně  podle  předtištěného  pořadí. 

3b/  Volbu zkvalitnit použitím možnosti až dvou* preferencí 
        * = podle  novely  volebního  zákona  z roku 2002 = na volebním 
        lístku   vybrané  politické  strany  =   zakroužkováním 
        pořadového  čísla  před  příjmením
  kandidáta, a tak  se
        v ě c n ě   p o k u s i t    o   z m ě n u   určeného  pořadí. 
       Dát  šanci   novým ,  méně   známým   lidem,
  kteří si  budou
      vážit  nejenom   pocty,  ale i  možnosti   zákonodárné  práce


Zdůvodnění  a  naděje  =                           
volební  síla  zodpovědného  občana, člověka:

       Pokud   přesvědčíme  své okolí a  změníme  pořadí zvolených  zastupitelů  =   v   neprospěch  
dosavadních  " matadorů "  politické  scény   =    nabourají  se   tím   nevyhovující,    prospěchářsky
a   mocensky     upevněné     praktiky    politikaření ,    včetně   tunelování    vztahů    mezilidských,  
i  ekonomických.

Dosavadní,  i  ti  nově zvolení,  si  silněji  uvědomí ,  že  v    n e t o t a l i t n í m
státě  =  proti   vůli    zodpovědných   voličů  =   je   ve  funkcích   neudrží   žádný
pan   předseda,   ani   žádný   Ústřední  výbor;    ani    žádný    vlivový   klan.

Pamatujme :
      Naučme se být občany, abychom mohli  lidsky žít, ve spravedlivé společnosti .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx