Ekologie = Praha = lesoparky : úřadování = prodlevy = škody....... 05. III. 2002
Ministerstvo úřaduje, snad schváleným, leč nevyhovujícím způsobem, na úkor stromů i lidí ....
 
                                                                                       Praha úterý 5. března 2002
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, paní Kateřina HELLEBRANDOVÁ
Věc: Přístup ministerstva k podávaným podnětům
 
Vážená paní,
 
    poslal jsem  3. března 2002 e-mail na vaši adresu = info@env.cz  = ohledně kácení
zdravých stromů v pražských lesoparcích. Odezvou bylo, že svůj dopis musím poslat
na Českou inspekci životního prostředí, neboť ministerstvo tuto agendu neřeší.
  
    Zajímalo by mě, jaký zákon nebo ministerský výnos nedovoluje, aby doručený
podnět byl operativně postoupen úřední cestou příslušné = prováděcí organizaci.
 
    Častokrát by to pomohlo k odvrácení  neopravitelných škod, vzniklých vlivem prodlení.
Vždyť  jakékoli upozornění na kácení stromů je neoživí,  jakmile padnou. Nemůže se to
stát ani sebedůraznějším byrokratickým výnosem,  po několika promeškaných dnech.
 
     Po otevření Vašeho e-mailu, ve včerejších večerních hodinách, jsem tedy vyhledával
na internetu příslušnou adresu, protože jste mi napsala toliko adresu webových stránek,
místo konkrétní a snáze použitelné = public@cizp.cz.
 
      V zájmu lepších úředních postupů, i vstřícnějších mezilidských vztahů, upozorním
pana ministra KUŽVARTA na tuto záležitost. Nejspíš při nejbližším zasedání Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
 
       S pozdravem a s přáním lepších dní            Bohuslav HUBÁLEK
                                                              
   www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                              190 00 PRAHA 9 Českolipská 19
 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený dotaz na způsob vyřizování podnětů  byl 5. března 2002 odeslán elektronickou
      poštou. Souběžně jsem odeslal původní  žádost ze 3. března 2002, tentokrát už přímo do České
      inspekce životního prostředí.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 10. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx