Poslanci : zákon : totalita : prospěchářství = stamiliony! ....................  04. III. 2002 
Jenom skutky dosvědčí, pro koho je  prospěch  republiky nejvyšším zákonem! 

                                                                            Praha pondělí 4. března 2002
Dopis ve věci veřejné = podpora i výzva

JUDr.  Stanislav   K Ř E Č E K ,   poslanec    Parlamentu   České  republiky
Věc: Zprávy ČT 1 = 3. III. 2002 =  Váš postoj k návrhu zákona o Institutu pro ...

Vážený pane poslanče,

   plně podporuji Vaše stanovisko k návrhu zákona o Institutu pro dokumentaci
totality
jako   funkčně   nadbytečné   organizace,   navíc  na  úkor  stamilionů
 ze státního  rozpočtu.
    Sdílím Váš názor, že by tak vzniklo dobré bydlo pro ty tzv. antikomunisty, kteří
v podstatě  jednají    neobolševicky.    Nejenom   úsilím  o  své  případné  sociální
zajištění, v dobře placených  funkcích, doplněných ještě mocenským  monopolem
nad  kompromitujícími  a  vlivovými  dokumenty.

   Svůj  názor opírám, mimo jiné, o iniciátorsko-konzultační spolupodíl Mgr. Pavla
ŽÁČKA, který v  Úřadě dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ( ÚDV),
působil jako  náměstek  ředitele  PhDr. Václava  BENDY.   Přitom    dlouhodobě
a průkazně získal neoprávněný majetkový prospěch, v hodně větší než 100 000 Kč.
Bohužel,  nebyl   v  té  době  jediný,  kdo  požíval   podobné   protekční   výhody.

   Proto předpokládám, že za své stanovisko  můžete být  i  koordinovaně napadán
větším počtem takto spřízněných "pravicových" exponentů, hřešícím na tendenční
praktiky  mnoha  proslulých  komentátorů  ze  stěžejních sdělovacích prostředků.
 
    S  odvoláním  na  svou  minulost, i na své současné aktivity,  opětovně  vyzývám, 
aby zejména páni =
a/ Poslanec Václav KRÁSA stáhl z programu  PSP ČR tento návrh zákona a ušetřil tak
    nejméně  200 x   mnoho  minut,  snad   i  jednacích  hodin,   poslanců  a  zapojených
    odborníků.
b/ Mgr. Pavel ŽÁČEK  konečně  a  veřejně  odpověděl  na  moje  písemné  dotazy 
     z  roku  2001, ohledně   jeho   majetkového   prospěchu   a    diskutovatelného
     působení   v   ÚDV.

S pozdravem a s přáním lepších dní                                    Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                           190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
  

 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedená podpora i výzva  byly 4. III. 2002  souběžně  rozeslány elektronickou poštou 
      adresátovi , dále pak  poslanci KRÁSOVI  i  Mgr. ŽÁČKOVI =  na vědomí a k vyjádření.  
      Zpravodajství  České televize jako divácký ohlas na jejich práci.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 10. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx