HAŠEK= spisovatel + bolševik + švejkovina = pomník?  ................... 04. III. 2002
Neuvážená pomníkománie, proč ale za peníze z ubývajících společných zdrojů?

   Protest k věci veřejné                                                         Praha pondělí 4. března 2002

   Úřad  městské  části    P r a h y   3,   starosta   pan   Milan  Č E S K Ý
  
Věc: Pomník spisovateli a bolševickému komisaři Jaroslavu HAŠKOVI

   Vážený pane starosto,

        v pražském deníku Metro jsem četl negativní odezvu na vybudování pomníku
   nejenom spisovateli,  ale též bolševickému komisaři.  Pomník by měl být umístěn 
   v obvodě Prahy 3.
         Na jednu stranu jsou odhalovány pamětní desky obětem komunismu .... , proč
   tohle neuvážené a protichůdné počínání ? Kvůli tomu, že HAŠEK byl  i "srandista",
   propagující švejkovský způsob života?
       Kdyby  takto  jednaly  desetitisíce  legionářů,  i  pozdějších  odpůrců  nacismu
   a komunismu, jak by vypadal náš dnešní osud?
       Proto i tímto  protestem nabádám k uvážlivějším přístupům, nejenom s ohledem  
na peníze vhodněji použitelné než jsou zbytné výdaje  =  i na  takzvaně  státotvornou  
pomníkománii.
       Z  hlediska dokumentačního by mě zajímalo, pod jakým číslem jednacím vedete 
   tento  můj  protest,  tak  i  protesty  pánů   Petra  KOŠKA = Metro  22. II. 2002,
  
a  redaktora  bývalého pražského Dobrého večerníku, Ing. Vladimíra ROGLA =
   Metro 26. II. 2002.

          
S pozdravem a s přáním lepších dní                      Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                       
www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                                     
190 00 PRAHA 9  Českolipská 19  

 
   Doplňující informace:
  
1/ Výše uvedený protest  byl 4. března 2002 odeslán adresátovi,  elektronickou poštou. 
           Souběžně  také redakci deníku Metro, aby ho zprostředkovaně poskytl pánům KOŠKOVI 
           a ROGLOVI. 
    2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
          slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
    
Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                         nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 10. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx