Ekologie = Praha = lesoparky = stromy = těžba = korupce? ........... 03. III. 2002
Ať ministerstvo prověří, zda korupce umožňuje kácení zdravých stromů v lesoparcích Prahy! 
Žádost ve věci veřejné                                                                                      Praha neděle 3. března 2002

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ,  k o n t r o l n í   o d b o r
Věc: Kácení  zdravých  stromů  v  pražských  lesoparcích  v  únoru  2002 

     Kvůli rozsáhlému kácení zdravých stromů v pražských lesoparcích vás žádám o zkontrolování 
formálních souhlasů s touto akcí. Mnoho lidí je toho názoru, že těžba nádherného dřeva neslouží
lesnímu hospodářství, ale korupčnímu obohacování. 

     Sobotní rozhovor deníku Mladá fronta DNES, s primátorem Ing. Janem KASLEM, obdobné 
úvahy rovněž navozuje. O to víc je potřebné, aby jakákoli podezření a nařčení byla vyvrácena, nebo
potvrzena, ale s patřičným ukončením. 
     V zájmu takového přístupu jsem jednal s několika lidmi, občansky aktivními při řešení naznačené
záležitosti. Proto uvádím sled událostí, který je současně možným vodítkem pro vaši kontrolu:
       
Praha 8 = Ďáblický háj 
Při sobotní procházce = 23. II. 2002
= jsem si všimnul mnoha pokácených kmenů se zdravým
dřevem, vždy poblíž asfaltových cest uvnitř lesoparku. Naštěstí na jednom z řezů byla přichycena
podepsaná výzva ke kolemjdoucím, aby nemlčeli ke kácení těchto stromů.

Po neúspěšné snaze po dotelefonování, poslal jsem 26. II. 2002 na adresu tcerny@raz-dva.cz 
ocenění ekologické iniciativy.  Nejenom s dotazem na dosavadní vývoj, ale i s doporučením 
cílených kroků,  v zájmu průkazného řešení = 

1 /  Mít vyfotografované ty kmeny.
2 /  Pozvat znalce na těžbu dřeva, aby vystavil odborný posudek o pokácených stromech.
3 /  Notářsky ověřit bod 1 + 2. 
4 /  Pak se dá postupovat i soudní cestou, která je vhodnější než trestní oznámení.
   
Pan Tomáš ČERNÝ mi odpověděl obratem. Sděloval mi, že na jeho výzvu se mu ozvali čtyři lidé. 
Jak jsem později zjistil dalším dotazem  = sobota 2.III. = ti čtyři mu vyjádřili  pouze své sympatie, prostřednictvím elektronické pošty.  Ale už  v dopisu ze 26. února  poslal pan ČERNÝ také kopii
dopisu, kterým reagovala ekologická organizace na jeho upozornění . 

SOS = ekologická organizace, sídlící v Praze  2,  Lublaňská 18, odpověděla panu ČERNÉMU 
na jeho upozornění  e-mailovými dopisy, z adresy sospraha@ecn.cz. Koordinátorka SOS, paní
Marie PETROVÁ,v dopisech ze 22. a 25. února konstatuje, že podobné kácení stromů probíhá 
i jinde, než v Praze 8. Například  i v oboře Hvězda, v Krčském a Kunratickém  lese.... 
Zejména  mu doporučuje, aby založil občanské sdružení, v místě páchané nepravosti. Dále mu
dává spojení na redakci deníku Mladá fronta DNES, která se zajímá o kácení stromů v pražských
lesoparcích.  Redaktorka Ivana DUBNOVÁ k tomu má od 21.února zjišťovat na úřadech potřebné informace.

Praha 4 = Michelský a Kunratický les
Pražský deník Metro = čtvrtek  28. února  2002 =  zveřejnil dopis  ohledně  kácení  stromů 
v Michelském a Kunratickém lese. Podepsala ho paní Dagmar UDATNÁ. Stojí za přečtení. 
Zjistil jsem si adresu paní UDATNÉ, abych s ní pohovořil a doporučil totéž, co panu ČERNÉMU.
V dnešním telefonátu mi potvrdila, že kmeny dosud leží v lese, na hromadách, připravené k odvozu.

      S pozdravem a s přáním úspěšné práce                           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                              
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                           
190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
 
Doplňující informace:
1/ Výše uvedená žádost byla 3. března 2002 odeslána adresátovi, elektronickou poštou. 
      Souběžně  také panu ČERNÉMU.  Zítřejší  poštou,  dopisem,  také  paní  UDATNÉ.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 10. března 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx