ŽÁČEK = politikaření = prohřešky - etika = protest ................................. 26. II. 2002
Pavel ŽÁČEK populisticky zvučí, ale o svých prohřešcích mlčí, nebo"zatlouká"!
Protest  ve věci veřejné                                                                                    Praha úterý 26.února 2002

Populismus a prohřešky magistra Pavla ŽÁČKA  nejenom v ÚDV , ale i dnes !

Ve snaze řešit to, co se tutlá o působení Mgr. Pavla ŽÁČKA, 
za jeho působení ve funkci náměstka ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 
v období ředitelování  PhDr. Václava BENDY, poslal jsem na dvě jeho pracoviště níže uvedený dopis. To bylo 16.června loňského roku, 2001. Při náhodném setkání 10. ledna 2002 tvrdil, že dopis nedostal. Doličné skutečnosti jsou popsány zejména ve zpravodajství DOKLAD 2002/ I/ 10. 
 

     Usvědčen  ze lži 
    a ze soustavné
      licoměrnosti.

         Kancelář 
 Rady ČT potvrdila,
  že radní ŽÁČEK  
     dopis dostal !
Úplný text e-mailu z 16.VI.2001, předaného opět 26. II. 2002 =

Dopis ve věci veřejné                                                           Praha sobota 16.VI.2001 Mgr.  Pavel  Ž Á Č E K , člen  Rady  České televize 
Věc: Nejlepší vypořádání se zlem komunismu je poctivá služba dnešku  

Vážený pane magistře,
   níže uvedený opis včerejší žádosti k Inspekci ministra vnitra ČR se týká období, kdy jste působil v  Úřadě dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  ( ÚDV ) ,  jako vedoucí dokumentace a náměstek  ředitelů  ÚDV.
    Považuji za potřebné, v zájmu pravdivého a lepšího dneška , abyste zaujal  patřičný přístup k  doličné době  =  abyste  nejenom  osvětlil  tehdejší situace , ale pojmenoval chyby i jejich původce , a v případě svém pak vyvodil vstřícné závěry.
    Přispělo by to nejenom k čestné politické praxi, ale i k Vaší práci v Ústavě pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, jakož i k nenapadnutelnosti Vašeho kreditu člena  Rady České televize . ......

Žádost ve věci veřejné                                                            Praha pátek 15.VI.2001 Inspekci   ministra   vnitra   České   republiky
Věc: Nezákonné čerpání mzdy a požitků v ÚDV, před rokem 1999
     Po opětovném jednání s právním odborem MV ČR jsem zjistil , že k podání soudní žaloby kvůli čerpání nepříslušejících mezd a požitků =  nejméně u dvou bývalých zaměstnanců Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu = před nástupem současného ředitele ÚDV , je třeba abyste právnímu odboru MV ČR poskytli :  
a /  osobní údaje podezřelých
b /  vyčíslení vzniklé škody
c /  související dokumentaci
     Oba důvodně podezřelí byli v řídících funkcích , takže z jejich výkonu museli vědět o protiprávnosti svého počínání , navíc pak v úřadě se silně etickou náplní práce .
   O to víc je třeba věc objasnit , a případně státu navrátit nejméně statisícové částky , neoprávněně získané .
     Nehledě na morální dopad pro současnou i perspektivní tvorbu právního povědomí , proti zneužívání státotvorně populistických frází k sobeckému kořistění .
     Současně vás žádám o průběžné informace , s ohledem na jejich zveřejnění .            S pozdravem a s přáním úspěšné práce     Bohuslav HUBÁLEK    ( adresa )
 Doplňující informace:
1/ Výše uvedený protest byl rozeslán elektronickou poštou k vyjádření těmto zainteresovaným
       složkám =
       a/ Stála komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
       b/ Rada České televize. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD,  zejména však 2002/ I/ 10. 
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství hodlám  zveřejnit  do neděle 3. března  2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx