1948 - 1989 = KSČ = totalita : muzeum = Příbram = foto ....................... 25. II. 2002  
Hlubina pohltila poddolovanou kuchyň Bytízu, i dva vězně, v dubnu 1962 
 
    1962 = katastrofa v táboře otrocké práce   
        Tady naleznete spoustu zajímavých 
 a průkazných exponátů,  listin  i předmětů,
 o tom, jak nastolením komunistické totality,
 25. února 1948,  došlo v  Československu  
 k  nezměrným  lidským  tragediím.
   Nebýt toho, mohli jsme při demokratickém
 vývoji udržet tehdejší ekonomický  náskok
 před  Belgií, Francií, Západním Německem,
 Rakouskem
, ....
  
Po  42  rocích by nemusely  být soudní
 rehabilitace,    restituce,   odškodňování
 politických vězňů !
 
Doplňující informace:
1/  Dokumentární fotografii katastrofy v táboře otrocké práce NPT-Z  BYTÍZ, z roku 1962, při 
       které v hlubinách země, spolu s částmi vězeňské kuchyně, navždy zmizeli dva vězni. Stalo se 
       v důsledku bezohledného rabovaní uranové rudy, poddolováním ubytovacích prostor. Obrázek
       je  ze  série  nových  exponátůK  publikování  věnováno  od  správce  muzea ,  pana Františka
       ZAHRÁDKY.
2/  Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov,
      na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 28. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx