HUČÍN : soud + obhájci + prohlášení : média ............................................. 21. II. 2002
Vladimír HUČÍN tentokrát bez  řetězů, ale i bez zodpovědného přístupu médií
Několik dovětků k přerovskému soudnímu přelíčení.
Všechna celostátní sdělovadla přinesla zpravodajství o nedávném soudním přelíčení = 13.února =
s dlouholetým důstojníkem BIS, panem Vladimírem HUČÍNEM (VH). 
Díky rozumnému přístupu ředitele věznice se tentokrát neopakovala mediální "lahůdka", na úkor důstojnosti člověka  = nyní eskortovaného sice s pouty na rukou, ale bez potupných řetězů. Sledovanost obrazového i zvukového zpravodajství, čtivost periodik,  však doplňovaly a posilovaly jiné skandalizující události.
Neprozíravým a nesoudným rozhodnutím, ze strany soudců,
bylo přelíčení v údajně nejmenší jednací síni přerovského soudu. Vzhledem k dosavadnímu vývoji 
a zkušenostem, nutně museli předpokládat zájem a přítomnost alespoň stovky příznivců pana VH.  
I to , že jejich oprávněné, ale vyhrocené protesty, se promění v roznětku pro další nevraživosti
a pochybná jednání. 
" Ještě přitvrdím " ( ? )
tak nějak zněla útržkovitá proklamace obžalovaného VH, do narychlo přistrčených mikrofonů,
když byl veden soudní chodbou.   
Proč ale není celostátní  prostor k solidnímu informování o případu VH
 Ne kvůli senzacím a zisku, ale  v zájmu vytváření stereotypů kvalitní žurnalistiky, jako nutného předpokladu pro zlepšování stavu věcí společných. Mohly by alespoň citovat z internetových stránek
http://www.aaawebpages.cz , kde zaznívají rovněž  kritické hlasy z exilu. Nejenom 
k případu pana VH. Jenže k tomu jsou lhostejné i tzv. veřejnoslužební sdělovací prostředky, včetně svých dozorčích orgánů. 

Přepis jinde nezveřejněných  iniciativy k případu pana VH :
 
E-mail JUDr. HULÍKOVI                                                    Praha středa 20. II. 2002 

JUDr.  Milan  H U L Í K, obhájce pana Vladimíra  HUČÍNA
Věc: Odezva sdělovadel na Vaše prohlášení k soud s panem HUČÍNEM

Vážený pane doktore,
    před chvílí jsem dočetl Vaše prohlášení k poslednímu soudnímu jednání. Rozesílal je včera 
pan Ross HEDVICEK, elektronickou poštou.
    Vaše prohlášení i aktivitu pana HEDVICKA považuji za velice přínosné počiny, a oběma vám
za ně děkuji.
     Jenom by mě zajímalo, jestli jste toto prohlášení nabídl České tiskové kanceláři, i přímo dalším
redakcím, a s jakou odezvou ?  Do včerejška jsem je nenalezl v žádném celostátním periodiku. 
     Předem děkuji za Vaše sdělení. S pozdravem a s přáním lepších dní,  Bohuslav HUBÁLEK 

 
Okamžitá odpověď= e-mail  JUDr. HULÍKA = 20. II. 2002

Pane Hubálku děkuji a odpovídám, poslal jsem to do LN a MF DNES. 
Vyšlo to jen v "Neviditelném psu", dnes jsem o tom mluvil v radiu REGINA. 
S pozdravem Milan Hulík 

 
Doplňující informace:
1 /
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob= například příjmení
       HUČÍN, .....  , nebo podle klíčových slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 24. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx