In memoriam
 
III. odboj a oběti
   režimu  KSČ
.
Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž .
Pomník : Praha 1 : komunismus = primátor = odpověď...................... 19. II. 2002
Obratem poslané stanovisko záležitost vysvětluje, ale  neřeší. Radní NĚMEC ... 
Primátorova okamžitá odpověď na protest ze 17. února 2002 =
Vážený pane,
    co mohu dodat. Vy víte, že uvedený pomník není můj záměr ani jsem jej osobně 
nijak nepodporoval, byť obecně nejsem proti myšlence na nějaké hmotné vyjádření 
úcty obětem. K Vašemu jednání s radním Němcem už nemohu dodat nic, neboť každý 
zastupitel je odpovědný sám za sebe jako politik a volený zástupce. Nemohu mu nic
přikázat, jen jej požádat. To se stalo.
       Je mi líto, že se Vám nepodařilo projednat svůj názor formou, jakou jste považoval
 za adekvátní.
        S pozdravem  Jan Kasl, primátor
Doplňující informace:
1/ Primátorova odpověď byla doručena  elektronickou poštou, hned v neděli 17. února 2002.
2/ Odpovědný radní, RNDr. Igor NĚMEC, vytrvale mlčí, ačkoli i jeho volená funkce vyžaduje 
     něco jiného, než   kabinetní  chytračení  na úkor  fair play  a obecního rozpočtu.  Dokonce
     i v letošním volebním roce !

3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 24. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx