Soud = ES : HUBÁLEK - ČR : ČTK = rozhodnutí .. = faksimile =56kB= .. 18. II. 2002  
Neúspěch u Evropského soudu je závazný a poučný,  pro další úsilí ....
Dopis, kterým Evropský soud pro lidská práva zamítá stížnost = anglický text
  
Dopis, kterým Evropský soud pro lidská práva zamítá stížnost = český překlad:
 

  Doplňující informace:
 
1/  V sobotu 13. února 2002 jsem dostal výše  uvedený dopis  a  jeho český překlad.  Obsahují 
           rozhodnutí z  19. listopadu  2001,  kterým  je zamítnuta moje stížnost, odeslaná Evropskému 
           soudu  1. května 2002. 
   2/  Rozhodnutí Evropského soudu uznávám, i když znamená můj neúspěch. Současně je ale
          poučením a pobídkou ke kvalifikovanějšímu postupu vůči poměrům v našich sdělovacích
          prostředcích, včetně ČTK. 
         
Podrobnější stanovisko zaujmu co nejdříve, ale až po potřebných úkonech v aktuálně
          rozpracovaných akcích.
    3/  Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
          slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
  
Pamatujme :
  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
  zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 24. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx