In memoriam
 
III. odboj a oběti
    režimu  KSČ
.
Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž .
Pomník : Praha 1 : komunismus = protest : primátor ... 17. II. 2002
Pomník = politikaření a plýtvání na úkor obětí komunismu, i potřeb dneška !
Protest ve věci veřejné                                                                            Praha  neděle 17. února 2001
Primátor  hlavního  města  Prahy,  Ing.  Jan  K A S L 
Věc : Pomník obětem komunismu =  výhrady  k  realizaci  i  ke  způsobům  jednání

Vážený pane primátore, 

     uznávám dělbu práce a kompetencí. Takto jsem také chápal Vaše rozhodnutí, aby o pomníku 
obětem komunismu se mnou jednal radní pro kulturu, RNDr. Igor NĚMEC. 
      Bohužel, pan radní nesplnil nic z toho, co mi slíbil při první schůzce, 28. prosince 2001. Navíc mi tehdy lhal, když mluvil o ztížené možnosti publikovat ve sdělovacích prostředcích. Včera jsem však 
ve své bytové schránce nalezl usvědčující únorové LISTY hlavního města Prahy. V tiráži, mezi členy redakční rady  jste nejenom Vy, ale také Igor NĚMEC.
     Takže při dobré vůli by byl prostor k seznámení široké veřejnosti s projektem za 6 000 000 Kč,
na úpatí Petřínské stráně, v  jádru  historické Prahy !   Dobrá vůle po otevřeném a poctivém jednání však  chyběla  a chybí, od počátku zmíněného projektu. Což se rovněž  projevilo při druhé schůzce
s panem radním, v pondělí 4. února 2002.  
      Hned po zahájení rozhovoru jsem pochopil, že bude pokračovat zdvořilostní formalismus, 
s cílem mlžit a  oddalovat rozhodná řešení.  Proto jsem schůzku  po necelých deseti minutách 
ukončil = vyjádřením své nespokojenosti,  a rozloučil se. 
      Ke škodě věcí společných se dosti  často setkávám s obdobnou praxí, která  je " smysluplnou " náhražkou  byvší  bolševické  arogance a   svévole .  Tento nešvar  bují  zejména u těch činitelů, 
kteří
i ve volebním roce zapomínají,  že  svou  funkci  získali  jako   zvolení  zástupci.  

      Ať se tedy starosta Prahy 1, Ing. Jan  BÜRGERMEISTER, i jemu podobní, spíš zviditelňují poctivým a kvalifikovaným jednáním, než pásovou výrobou pomníků, za společné peníze, na obecních prostranstvích. Nebo i tímhle přispívají k předvolební argumentaci KSČ a KSČM ?  Z neznalosti ? 
     Pokud by dotyční chtěli vědět co je opravdovým projevem piety, mohou se poučit v Meditativní zahradě obětí zla, kterou v Plzni vybudoval politický vězeň režimu KSČ, plukovník Luboš HRUŠKA.
     Jenže  na  svém  pozemku, za  své  peníze  a  nekonjunkturálně, daleko  před  listopadem  1989.

     V zájmu souhrnného přehledu dosavadních iniciativ přidávám výpis dokumentačních informací
z internetového zpravodajství DOKLAD  www.volny.cz/doklad-hubalek.
Pomník - oběti komunismu - Praha 1- nejasnosti 
......................................... 2. XII. 2000
Drahý projekt a formalismus nikdy neslouží opravdové pietě
Pomník = oběti komunismu = Praha 1 = urgence  ........................................ 29.  I.  2001
Upřímná pieta slouží , nekořistí, nepolitikaří = vzorem plk. v.v. Luboš HRUŠKA
Pomník + starosta + Praha 1 - oběti : komunismus 
..................................... 12.  II. 2001

Výzva k vydání informací , jako pokus o mimosoudní řešení
Pomník + starosta + Praha 1 : oběti - komunismus  ...................................... 25. II. 2001 
Starostova jasná odpověď mnohé napravuje a uvádí bližší údaje= faksimile
( Bližší, bohužel však i zavádějící ! = jak je zřejmé z následujícího vývoje)
Pomník: Praha 1: licoměrnost: komunismus= protest 
.............................. 23. VII. 2001
Rozhodují o pomníku , na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !  
Pomník+ Praha 1: dnešek: hospodárnost- komunismus  ............................ 29. VII. 2001
Kabinetní způsoby vždy představují možné zneužití idejí i peněz !
Pomník - KSČ = Praha 1 + KPV : etika + hospodárnost- ............................... 4.  X.  2001
Komunistickými praktikami nelze uctívat oběti režimu KSČ ! 
Pomník : Praha 1 : komunismus = protest : primátor .................................. 16.  XII. 2001
Rozhodnutí o drahém pomníku, na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
Pomníky - komunismus : Praha = pieta = jednání .......................................... 28.  XII. 2001
Radní Igor NĚMEC diskutoval o pomníku obětem komunismu,své stanovisko zveřejní .... 
Pomníky - komunismus : Praha : pieta : peníze ................................................ 5.  II.  2002
Radní Igor NĚMEC taktizuje i s tradičním pietním místem J.PALACHA  a .... 

ZÁVĚR 
        Vážený pane primátore, totožný přístup  vztahuji také na nejčerstvěji  ohlášenou pomníkovou   dvoj-mánii,  v parku malostranského Klárova. Nejaktuálnějšími problémy však  zůstávají =  
A/  Zachování tradičního  pietního místa na Václavském náměstí,  s vymezením  jeho správy.
B/  Pomníkových  6 000 000 Kč pro humanitární účely, například na pomoc dětem s leukémií. 
            Největší uctění  památky  obětí  zla,  tedy  i  toho  komunistického,  spočívá  
        v  odpovědné  službě  dnešku,   v  prevenci  lidského  utrpení  a  krizových  situací.
S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní ,                                     
Bohuslav  H U B Á L E K  

Doplňující informace:
Dopis byl odeslán elektronickou poštou adresátovi, v neděli 17. února 2002.
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 24. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx