Exil = USA = tiráž : informace : selekce = utajení = cenzura ...................... 10. II. 2002   
Utajovaný DENNÍ HLASATEL="tribuna pro všechny čtenáře, bez rozdílu politické .." ?  
             Důkaz  1 =tiráž a nabídka  z neděle 11. listopadu 2001.          
             Důkaz  2 =kontaktní e-mailová adresa.                                    
     Ale jen pro vyvolené kamarády a pro nezablokované pisatele?       
 
Doplňující informace:
1/  DENNÍ HLASATEL soustavně blokuje moje e-maily jako nedoručitelné.
2/ Důkazy 1 a 2 lze vyhledat v knihovnické dokumentaci zahraničního tisku.
3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
    slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména z neděle 10.února 2002.
Pamatujme,
politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 17. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx