In memoriam :
 
III.odboj a oběti
   režimu  KSČ
.
Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž .
Pomníky - komunismus : Praha : pieta : peníze .................... 05. II. 2002
Radní Igor NĚMEC taktizuje i s tradičním pietním místem J. PALACHA a .... 
Tradiční pietní místo versus pomník obětem komunismu  =  záznam o jednání 
V pondělí 4.února 2002, mezi 9:00 až 9:10 hodin, v budově pražského magistrátu, jsem hovořil 
s RNDr. Igorem NĚMCEM, radním pro oblast kultury, tělovýchovy a sportu, výstav, veletrhů 
a kongresových aktivit, cestovního ruchu, církví a náboženských společností. 
K jednání došlo z mého podnětu, protože jsem chtěl vědět, jaký je konečný přístup k  opakovaným připomínkám ohledně zachování tradičního pietního místa na Václavském náměstí,  a souvisejících  protestů proti zástupné a marnotratné výstavbě pomníku obětem komunismu.
Radní Igor NĚMEC, za téměř jeden a půl měsíce, nic  v této věci nesplnil = 
1) O zachování tradičního pietního místa Janů PALACHA a ZAJÍCE  s  nikým  nejednal. 
2) Slíbené prohlášení pro ČTK neučinil.   
3) Říká, že kolem pomníku obětem komunismu není nic nového. 

Radní Igor NĚMEC buď nezná, nebo mlží a klame, neboť právě v pondělí ráno, před několika málo hodinami a opakovaně, informovala rozhlasová stanice Regina Praha, že výstavba pomníku začne počátkem března letošního roku. Potvrzoval to i zvukový záznam slov starosty Prahy 1. 
Uvědomil jsem si jalovost dalšího jednání. Přesto jsem znovu alespoň krátce argumentoval obecně uznávanými principy, které byly porušeny, zejména praxí starosty Ing. Jana BÜRGERMEISTERA. Nevyvolal objektivní a širokou diskusi kolem projektu za minimálně 6 milionů Kč. Podobný nešvar velice často poznamenává i zákonodárnou práci, odtrženou od zkušeností a potřeb lidí = např. přezkušování řidičů pick-upů, zákon o matrikách ...  Když jsem připomněl svou poslaneckou praxi při tvorbě zákona o době nesvobody, shodnou  s praxí při realizaci občansko-důchodcovské novely trestního zákona o dvacetiletém nepromlčení trestných činů privatizačních, dověděl jsem se, že tím jsem vlastně nahrál komunistům. ( ! )   Debata by z formálních důvodů jistě mohla pokračovat o 10-20 minut dále, ve stejně formálním a zástupném tónu, se kterým se tak často setkávám. Bez ohledu, na celoživotní postoje a osudy obou stran jednání.    
Zklamán a s vyslovením rozhodnutí setrvat v úsilí proti sebezviditelňovací a marnotratné akci konjunkturálních činitelů,  jsem se rozloučil s panem radním,  i s lidmi v jeho kanceláři.  
 
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například 28. XII. 2001, ....

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 10. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx