Novináři : uplatnění = přehled + informace + úvaha / leden 2002 ........ 03. II. 2002
Změny, i chyby, které se pomíjejí, ačkoli jde o čtvrtý, stěžejní pilíř demokracie.
Novináři :
BLAŽEK Pavel, Mgr. ,
     počínaje lednem 2002 přešel z novin tiskového koncernu Bohemia do deníku PRÁVO.
Také tam se věnuje policejní a bezpečnostní tématice. Poprvé jsem to zjistil až 22. ledna, při čtení
textu, který nebyl podepsán pouze novinářskou zkratkou, ale plným jménem.
Pavla jsem poznal v redakci Necenzurovaných novin = NN . Nejvíce pamatuji jeho úsilí v případě faráře Václava ALTRICHTERA, Jednalo se o psychické i tělesné týrání kněze od příslušníků StB. Případ byl soudně řešen až o mnoho roků  později.
Stejně jako já, Pavel  nesouhlasil s vulgarizmy v NN, byť by se týkaly exponentů komunistického režimu. Rovněž sdílel názor, že by se neměly tisknout sáhodlouhé " klády ", zhoršující přehlednost podávaného textu. Už také proto, že vyžadují více času na souvislé, nepřerušované čtení. To nutně vadí jak lidem v plném  pracovním poměru, tak i  zainteresovaným důchodcům, byť by byli  z řad bývalých politických vězňů režimu KSČ.
Delší čas, až do zrušení deníku PRÁCE v prosinci 1997, byl Pavel BLAŽEK členem jejího redakčního kruhu. Dodnes pamatuji, jak při při prvním náhodném setkání sám od sebe prohlásil, že se mnou udělá rozhovor na první stránce těchto novin. Neodmítl jsem, ale ani jsem to nepřipomínal, při více pozdějších příležitostech, kdy PRÁCE, jako jedno z mála celostátních periodik, občas otiskovala moje poznatky a řešené iniciativy.
Zkušenosti se sdělovadly netotalitního státu mi totiž jasně zjevovaly =
a)  Obtížnost
pro řadové žurnalisty, i když šlo o jejich iniciativu = např. Pavel BLAŽEK,
      Žaneta HORÁKOVÁ, František KOSTLÁN ......
b)  Nechuť většiny šéfredaktorů = například Ing. Zdeněk PORYBNÝ = PRÁVO,  Mgr. Alexandr
      PÍCHA =Český rozhlas, zemřelý Ing. Miloš SLABÁK a jeho následníci = Zpravodaj KPV ČR,
      Mgr. Pavel ŠAFR = Lidové noviny / Mladá fronta DNES .....
    
vydavatelů = Josef  KUDLÁČEK = Český deník,  ale i programových a generálních
     ředitelů = PhDr. Josef HAVEL = Český rozhlas = ČRo, Ing. Václav KASÍK  = ČRo, Mgr. Jakub
     PUCHALSKÝ= Česká televize = ČT,  Mgr. Dušan CHMELÍČEK = ČT,  JUDr. Milan  STIBRAL
     =  Česká tisková kancelář = ČTK .
Navzdory  průkaznému  doložení,  nevěnovali sebemenší , nebo obvyklou  pozornost  k  podstatným počinům  v  problematice,   které   jinak  jsou  předmětem   celospolečenského   zájmu. 
Asi proto, že o jejich  realizaci  se nezasloužil  nikdo z uskupení  tzv.  V.I.P. , ale .....
 = stěžejní fakta =

    1991 = zákon č.480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989,= ve FS ČSFR Lex Hubálek, ....
    1993 = iniciace a účast na uzákonění 20leté nepromlčitelnosti trestných činů privatizačních, ....  
    1997 = donucení ministra vnitra Jana RUMLA k odtajnění seznamu utajovaných skutečností
                  a na základě toho i odchodné příslušníků StB, vlivem úspěšného soudního sporu, ....
    2001=  použití rozumu a výkladových slovníků jazyka českého jako podklad trestního oznámení
                  za matení veřejnosti použitím slova stávka, místo protest, vzpoura či krize ČT.
                  Až po jednoročním zmoudření dnes kdekdo už hovoří o televizní krizi, nikoli  o stávce .
                  Dokonce i tehdy stávkující Ludvík VACULÍK, a jiní intelektuálové = stálí protagonisté
                  všech našich médií.

KONEČNÝ Vratislav.
Z deníku Super zmizely jeho trefné a stručné komentáře.
  Podle neověřených informací už nepůsobí ani v těchto novinách. Je škoda, že Syndikát novinářů nedokáže inspirovat média , která se obzvláště pasují na hlídací psy demokracie = například RESPEKT, aby aktuálně a objektivně referovala
o zlomových událostech v životě žurnalistů, jakožto osob veřejného zájmu. Stručné glosy týdeníku TÝDEN, nebo zpožďovaného měsíčníku Mediažurnál, atp.,  citelně pokulhávají  za možnostmi
a  potřebami  21. století 
=  upřednostňovat  fakta, fakta, fakta !

UHL Petr, Ing.
Noviny se stávají historickým dokumentem, v okamžik svého vydání. 
Nejenom o předkládaných názorech. Ty jsou druhotné, z pohledu vypovídací hodnoty.
Což ale vždy nectí kmenový komentátor deníku PRÁVO, Ing. Petr UHL.
Naposledy to bylo ve středu 22.ledna 2002, na straně 5 = Kdo může za šířící se nacionalismus. Psycholog  PhDr. HUBÁLEK, který se politicky angažuje v jedné z nejnovějších politických stran,  se jmenuje Slavomil, ne Slavomír. 
Nepravdivou a zlehčující informaci z bývalého FS ČSFR, kterou vytvořil před několika měsíci = 
24. března 2001, ve svém komentáři  Právo na dějiny , dodnes neopravil. Navzdory písemné výzvě 
a osobnímu upozornění, jak je zaznamenáno ve zpravodajství DOKLAD  2001/ III/ 25  a  2001/ XI/ 17.   
Nejdůležitější jsou přesné a výstižné informace. Ty usnadňují potřebnou  a rychlou orientaci i těm  současníkům, kteří jsou méně znalí v potřebných souvislostech. O to víc poslouží  pozdějším zájemcům,  kteří nebudou mít ani toto mlhavější povědomí. Velice těžko odhalí  nelogičnost 
i nepravdivost chybně uvedeného jména či příjmení.
Je důležité neplést si Libora NOVÁKA mladšího s tím starším.  Nejenom v době, kdy současně 
oba byli poslanci za ODS v Poslanecké sněmovně.  Natož pak je nerozlišovat při sponzorské aféře ODS, kdy byl obžalován ten mladší Libor.  
Obdobně je podstatný rozdíl mezi nositeli příjmení STRÁNSKÝ, kteří nejsou příbuzní =   
Jiří                 =     spisovatel, předseda Českého PEN klubu,
Martin Jan    =     lékař,  publicista, vydavatel,
Stanislav       =     předseda Sdružení bývalých politických vězňů 1948-1989
 
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
      slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
2/  Zatím neexistuje souhrnná dokumentační práce, jak o  novinářích z roků 1945 až 1989, tak 
       i o novinářích z období po listopadu 1989. Ačkoli máme nejenom Syndikát novinářů, fakultu
       žurnalistiky, atp.!  Nehledě na hluchou aktivitu množství novinářů, zaměřených na výdělečné
      omílaní témat = nově státotvorných = např. Ing. Vladimír ROGL, tzv. pravicový exnovinář ze
      zaniklého pražského Dobrého večerníku. Nemluvě o Jiřím RUMLOVI, pravidelně moralizujícím
      na stránkách Lidových novin, také na vlně konjunkturálně "státotvorných" trendů. Stejně , jako
      když byl jedním z nejhorlivějších sekerníků období násilné kolektivizace a justičních zločinů KSČ. 
Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští  zpravodajství  hodlám zveřejnit do neděle 10. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx