Anonym : politika : realita = frustrace = zbabělost ................. =77kB= ........           29. I. 2002
Nestatečnost a zloba nejenom sžírá, ale krade čas, i anonymům dnešních dní ...   
Opět zesilují pomluvy, asi aktuálně vadím   ....
    Státotvorný anonym okrádá nejenom na poštovném, ale i na svém "hrdinství"....
 
......
Je s podivem,
  že  někdo  chce
  kriticky působit
..a přitom se bojí,
    nebo se stydí
     spojovat své
   jméno se svým
   
"neohroženým"

       názorem ?
...A".......................
...
     Obhroublou intelektuálštinou a zbabělým  jednáním k lepší společnosti ?
   Místo adresné
            práce

  škudlilská  koláž

   a zabíjení času !

...............................
     Brněnské poštovní středisko  až  po  vyhodnocení  nepřevzaté  zásilky  ji  znovu
     vyřizuje, nebo skartuje: 
 
      Není povinnost převzít
  nedoručenou zásilku, uloženou
         na poštovním úřadě.
   Pokud se k  převzetí  rozhodnete,
         musíte  zaplatit  pokutu
      a  nedoplatek  poštovného. 
                  Výjimečně
      jsem  převzal vystřihovánky
         anonymního " hrdiny ".

.............................................
 
Komentář =
     Anonym svým počínáním potvrzuje nestatečnost těch,  kteří se sice považují za znalce věcí
společných,  ale  chybí  jim  to  zásadní  =  zodpovědný  přístup,  s  rizikem  osobních  nevýhod.  

      Poznal jsem, že dotyční mají zkreslenou představu o práci skutečně politické. Podléhají dojmu 
z praxe  minulých  a  současných  politikářů  =  konjunkturálních  šíbrů  a  tunelářů.
      Povrchní a anonymní "znalci" si  totiž  politiku  slučují  s  představou  různých prebend = 
včetně rautů, zahraničních výjezdů , i sáhodlouhých  řečnění před submisivními spřízněnci,
na  různých  shromážděních,  na  televizních obrazovkách,  i na  stránkách  celostátního  tisku.   
Doplňující informace:
1/
Anonym, převzatý v úterý 29. ledna 2002,  byl stvořený z novinových výstřižků, na školní
       kreslicí čtvrtce,  doplněný  hůlkově psanými  vzkazy  typu    ... TO  JE  BÍDA  ŽE ? ...  
2/  Místo poštovní známky v hodnotě Kč 5,40 byla jenom čtyřicetihaléřová. Kvůli tomu musela 
       paní  listonoška psát a vhodit výzvu do bytové schránky = že mám na poště uloženou zásilku.
      Nejenom ona, ale i úřednice úložné přepážky  musely věnovat čas a zaobírat se " politickým " 
      činem  svérázně  angažovaného  obroditele.  
! ! ! 
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, 
                      nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 3. února 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx