Klub  dr. Milady Horákové
     působí formálně, prakticky 
     neuplatňuje hlásané  ideje!

Opět se zámlkami  a  bez důslednosti o   JUDr. HORÁKOVÉ!  
 

HORÁKOVÁ : pieta : odpovědnost= selhávání ................... 23. I. 2002
Klub se jménem JUDr. Milady HORÁKOVÉ skutkem nechrání její památku. 
Přiopatrnost společensky závažné  tvorby je podstatným součinitelem při devastaci hlásaných 
a žádoucích hodnot.  Autoři  sice oslavují příkladné historické osobnosti, ale "žel" = sami  nedokáží
projevit vlastní občanskou statečnost  a důslednost.
To se týká i souborné práce o JUDr. Miladě HORÁKOVÉ, vydané nakladatelstvím Eva = Milan
NEVOLE, na rozmezí roků 2001/2002.  Autory knihy jsou  Zora DVOŘÁKOVÁ a Jiří DOLEŽAL, oba 
z vedení Klubu dr. Milady HORÁKOVÉ ( dále jen Klub ). 
Zatím však  nedokázali obhájit čest  doktorky HORÁKOVÉ. Do dnešního dne oni, ani kdokoli jiný 
z předsednictva Klubu,   nepodal soudní žalobou proti  mediální  lži Vladimíra KŘÍŽE, ačkoli Klub byl
vícekrát upozorněn průkazným dopisem a následnými urgencemi.
Citelná pokuta, doprovázená třeba jen podmíněným trestem, by omezila  různé  nechutnosti, které jsou
vítaným soustem pro mediální skandalizace všeho druhu. 
Další příklad stejné neschopnosti a rozporuplného selhání  nalezneme i ve zmíněné knižní novince,  
na straně 13  a 14, kde se říká, že = 
Milada  
byla vyloučena z gymnázia už v květnu 1918, pro manifestační podporu vojáků,  kteří
nechtěli jet na bojiště . . .
ne tedy kvůli bourání Mariánského sloupu, o půl roku později,
v listopadu 1918. Vhozením oprátky na krk sochy Panny Marie. 

      
Tak to dokazují autoři , spolu s rozhořčením,  že i nekomunistický tisk šíří pomlouvačné tvrzení 
o oprátce na krku světice. Tím se skutečně, a hrubým způsobem,  poškozuje pověst a odkaz JUDr.
Milady HORÁKOVÉ.  
Jako by ale v Klubu nevěděli, že proti zlu se má bojovat už v zárodcích!  Přesto nekonají, jen hovoří, 
píší články k výročím .... 
Konjunkturální přežívání se totiž trpce nevyplácí; šokující jásání i spoluúčast Jana MASARYKA
v únoru 1948, a tragické vyústění o několik málo dnů později!  
Další obezličkou, bez patřičné koncovky,  je pouhé konstatovaní štvavé kampaně kolem  inscenova-
ného soudního procesu,  ale bez adresného doplnění jmen a příjmení tehdejších žurnalistů. Že by až
v další,  kompletnější a méně opatrné historické studii?  

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text nebyl nikomu odeslán. Obsahuje průkazná fakta, jako obraz naší doby.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob= například Jan MASARYK, 
       nebo podle klíčových slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 27. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx