VACULÍK + spol.= elitáři = agitace = volby : KLAUS : etika  ............. 16. I. 2002
Signatáři všech stran, i všeho druhu, zametejte nejdřív před vlastním prahem!
Odezva na otevřený dopis V. KLAUSOVI, zveřejněný  14.I.2002 v ČTK
                                                                                                                              Praha středa 16. ledna 2002
Dámy a pánové,
     nejsem členem žádného politického uskupení, nepatřím ani do Fan clubu předsedy V. KLAUSE. 
Spíš se mohu odvolat na  řadu svých věcně kritických vystoupení vůči některým jeho počinům, kdy
jeho slova odporují jeho politické praxí. Nejenom při častém odmítání tzv. zpětného zrcátka = pokud
ovšem nejde o velké zpětné zrcadlo = při zmínkách o páně profesorově nečlenství v KSČ, atp.

Zejména  nepoctivé jednání zavinilo většinu společenských deficitů.

Bohužel,  smutnou  tradici  v  tom  zaujímají  populističtí sebezviditelňovači, konjunkturálně těžící
z daných situací. I po listopadu 1989. 

Před rokem, 11. ledna,  oficiálně skončila údajná stávka v České televizi. 
Nikdo z vás však  tehdy  nedokázal  poctivě  uplatnit  přirozenou  logiku mateřského jazyka. Proč?

Vždyť i  ve všech výkladových slovnících a encyklopediích,

nejenom českých, je jasně uvedeno, že stávka znamená úplné zastavení práce.  Jednoznačně
a v plném slova smyslu. To platí i pro stávku okupační,  na rozdíl od protestu  jiného druhu.
Třeba  zpomalením  práce,  pod  záštitou  striktního  dodržování  předpisů. To pak už ale  není 
stávka,  neboť se nejedná o zastavení práce.

Však  také dnes už  nikdo z pomýlených nemluví o stávce, ale správně,  byť se zpožděním ,
toliko o televizní krizi.
Nejpádnějším z mnoha důkazů mého tvrzení je Ohlédnutí  Ludvíka
VACULÍKA, na 12. stránce Lidových novin, z 8. ledna 2002.  Tam  už  ani  slovo  o  stávce. 
Tentokrát dominují  jiné  populismy a jiná mlžení pana VACULÍKA.  Cituji =
              Krize  okolo České televize  byla projevem otravy z politiky. A  jako tehdy i dnes
            pozorujeme   falešné  osvětlování  některých  fakt.   
(!) 

Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, říká staré české přísloví. A tak "tribun lidu",  Ludvík VACULÍK,
líbivě halasí o falešném osvětlování některých fakt, aniž by se omluvil za své "stávkové osvětlování"
a hecování,  před dvanácti měsíci.
To se ovšem týká i jiných pomýlených žurnalistů a tribunů lidu.

Pokud vám  opravdu  jde o  lepší  společné  žití  v našem státě,  netřeba  tzv.
 intelektuálské výlučnosti, složitých kodexů a proklamací.  Východiskem  je
poctivé  jednání.

    
S pozdravem a s přání lepších dní,                                    Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                                www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                               190 00  PRAHA 9 Českolipská 19                         

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán  elektronickou poštou České televizi, Českému rozhlasu, Rádiu
       Svobodná Evropa a redakcím deníků BLESK, Lidové noviny, Mladá fronta DNES,  PRÁVO, 
       Super, Večerník Praha.

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob= například Jiří STRÁNSKÝ, 
       Ludvík VACULÍK ,  nebo podle klíčových slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
3/  Kvůli průkaznosti jednoty slov a skutků podotýkám , že 3. ledna 2001 jsem pro finanční tíseň  
       podal místo soudní  žaloby toliko trestní oznámení na televizní vzbouřence, neboť  klamou
       veřejnost slovem "stávka" , a současně používají  výrobní  prostředky České televize.
       Státní zastupitelství věc odložilo .....  

Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 20. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx