ČDráhy + průvodčí - výtržníci = statečnost = vzor ................ 15. I. 2002
Průvodčí  se nezalekla výtržníků,  důsledně splnila svou povinnost = jsou lidé !!!
Dopis ve věci veřejné                                                                  Praha úterý 15. I. 2002

České dráhy,  generální ředitelství,   Praha 1  nábřeží  Ludvíka  Svobody č.12
Věc:  Zodpovědné  a  statečné  jednání paní průvodčí  vůči dvěma podnapilým

        Včera,  v pondělí  14.  ledna  2002,  jsem byl aktivním svědkem statečného
a  kvalifikovaného  jednání   paní  průvodčí z předních vozů  osobního vlaku,
hned  po odjezdu  z Pardubic do Prahy,  někdy kolem 18:10 hodin.
        Důsledným a neohroženým jednáním přiměla dva podnapilé výtržníky, aby
si zakoupili jízdenku. V téže chodbičce stálo několik cestujících, kteří však mlčeli.
  Podpořil jsem věcné jednání mně neznámé paní průvodčí,  která  statečné  plnila
svou pracovní povinnost. Rizikově prodala dvě jízdenky, aniž by předpokládala,
 že se o její pečlivosti a statečnosti dozví někdo z jejích nadřízených. Blahopřeji 
nejenom Českým drahám k takovýmto zaměstnancům,  blahopřeji  i  nám  všem
k  takovým  lidem,   spoluobčanům.
        S pozdravem a s přáním úspěšné práce      

                                                                                      Bohuslav HUBÁLEK
                                                                            
190 00 PRAHA 9 Českolipská 19


Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl  předán  podatelně  adresáta v úterý 15. I. 2002.
2/ Uvedený příklad je průkazným  dokladem o  lidech dnešní doby = o těch, kteří však 
       nedostávají   rovnocenný   prostor  v  debatách  veřejnoslužebných  sdělovadel =
       místo populistických V.I.P. mluvků = což je na úkor deklarované a potřebné plurality.
3/ Doložitelné  protiklady lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob = například
       starosta Jan BÜRGERMEISTER,  spisovatelé Jiří STRÁNSKÝ,   Ludvík VACULÍK, 
       atp.  Nebo podle klíčových slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství DOKLAD.
Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 20. I. 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx