Pomník M.J.Husa, Praha, Staroměstské náměstí
  Pravdy
     každému
       přejte ...!
ČT = svévole = KINSKÝ + JIRUŠEK : etika = protest + dokument ... 13. I. 2002
Podle skutků je zřejmé, že v ČT přežívá nomenklatura, stará i novelizovaná .... 
Protest ve věci veřejné                                                       Praha neděle 13.ledna 2002
Generální ředitel České televize,  pan  Jiří   B A L V Í N
Věc: Neetické a neprofesionální způsoby přežívají v praxi České televize

Vážený pane generální řediteli, 

    zatím jen administrativní cestou protestuji proti tomu, že se tvrdošíjně opakuje schéma
alibistické arogance, mlžení a zámlk, spojených s neřešením vznesených kritik.
    Chtěl bych věřit, že se tak děje bez Vašeho podílu, vlivem informačních blokád ze strany
nomenklaturních kádrů a jejich náhradníků, zřejmě stále zazimovaných i v České televizi.
    Jinak  si totiž  nelze  vysvětlit, že by tak  vědomě  jednal  generální ředitel ČT,  zvolený
na základě koncepčního projektu, nejlépe odpovídajícího deklarovaným zásadám mediální
a manažerské odbornosti 21. století.
    Buďte tedy tak laskav a osobně se vyslovte k upozornění na nevhodnost novoročního
přípitku hrabětem Josefem KINSKÝM  =  byl odeslán v sobotu 29. prosince 2001. Jakož 
i k  urgenci, odeslané 3. ledna 2002. Neměla by chybět fakta  o  okolnostech výběru, 
o zodpovědnosti, o vyvozených opatřeních.    
    Jenom u mnohoobročníků obstojí relativistická tvrzení, že dodržování a propagace
vyšších principů  mravních je přežitkem, který lidi neoslovuje. Jenže právě společenské
klima  rozbředlosti  a  strachu  umožnilo
  vládu  masových demagogií,  tragédií rasismu, 
třídní nenávisti,  rozkulačování, otrocké práce, šibenic. 
    Proto  nesmíme  dovolit, aby  se zahnízdily situace, kdy slušní  lidé jsou lámáni
do něčeho, co by v normálních podmínkách nikdy neudělali. V tom je i tragika většiny
těch, kteří jsou evidováni jako spolupracovníci StB.
    Já s těmito lidmi komunikuji. Ať už je to například nedávno zemřelá spisovatelka
Miloslava HOLUBOVÁ.  Ať už jsou to i jiní, dosud žijící. Právě na základě získaných
zkušeností trvám na odstupňování společenského prestiže, na základě  průkazných
faktů.
    Jeden z nich, pro mě obzvláště bolestivý, potvrzuje připojený dokument. Písemně
dotvrzuje to, co nám tatínek pověděl několik hodin před popravou, v noci ze 17. na 18.
července 1949  =  Děti,  kdybych  podepsal  spolupráci  s  StB,  mohl  jsem žít.     
Dokument:    
Kopie  direktivy  z  28. V. 1949, 
těsně před zahájením soudního procesu s odpůrci režimu.
   
 

           S pozdravem a s přáním lepších dní,                     Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                           
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19


Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou. Souběžně byl také postoupen 
        k projednání oběma televizním Radám. 

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
       Zejména však  s datem 2001/ XII/ 29  a   2002/ I/ 03. 
3/ Doklad s direktivou zveřejňuji po ujištění ředitele odboru Archivní služby MV ČR,  Mgr. 
      Jana FROLÍKA,  že razítko nebrání publikaci direktivy.  Jenom potvrzuje legální původ, 
       jakož i  poplatek za jeho vystavení.   
4/  Podpis direktivy i její změna u Bohuslava HUBÁLKA jsou napsány stejným inkoustem.
 
      Tatínkovi tehdy bylo  necelých  46  roků  a  měl  tři  nezletilé  děti,  ve věku  pět,  patnáct 
       a  šestnáct let.   Podepsaný  předseda  dr. NOVÁK už dávno nežije.

Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují,
                     nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 20. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx