HEDVIČEK - pečlivost  : EXIL : ČR : KSČ : "samet " ........................... 06. I. 2002
Špatnými nástroji nelze odvádět dobré dílo, nadšení nestačí= reakce na e-maily. 
Dopis ve věci veřejné                                                                                 Praha  neděle  6. ledna 2002
 
Vážený pane Hedvíčku,
     navazuji na svůj dopis,  který jsem Vám poslal  25. listopadu loňského roku.  Od té doby mi
elektronickou  poštou  přišlo  několik  Vašich  aktivit.   Bohužel,   mezi  nimi  však  žádná  přímá 
odpověď  na listopadovou žádost, ačkoli  její  zpracování  by ujasnilo  zdejší  situaci  =  pokud 
nám  doopravdy  záleží  na  poctivém  přístupu  k  životu.    V  duchu  hlásaných  ideálů. 
     Kvůli autentičnosti adres ústavních činitelů, ve vztahu k reálnému doručení dopisů stejného
textu, ale s mnoha adresáty, kteří ale už nejsou v ústavní funkci , jsem hned koncem listopadu,
po Vašem hromadném e-mailu,  jednal s pracovníky podatelen, v obou komorách  Parlamentu ČR. Všude mi bylo řečeno, že taková  sdělení předají buď příslušným poslaneckým klubům, nebo
výborům, ve kterých dotyční zastupitelé působili.  Více jsem nepátral. Průkaznost dalšího předání 
totiž  není docela jistá. Tu  musejí,  podle odezvy oslovených,  posoudit odesílatele hromadných
psaní. A o tom by také měli publikovat. 
     Většina  hromadných  dopisů nerespektuje realitu, a mezi ústavními činiteli  uvádí  ty,  kteří 
už delší dobu dotyčnou funkci nezastávají.  Bohužel, to se týká nejenom Vaší poslední aktivity,
hromadně rozesílané e-mailem 31. XII. 2001, = Prezidentské volby: Proč ne Pithart? Proč ne Klaus?,
ale platí to rovněž o e-mailu z letošního roku. 
      Jen namátkou, v Senátě od listopadu 2000 nejsou =
BENEŠOVÁ Libuše, BURDA Karel, DRLÝ 
Ladislav ...KLAUSNER Zdeněk, KRÁMEK Jan, ...MUSIAL Jaroslav, SALZMANN Richard, VYVADIL Jiří ...
     
V Poslanecké sněmovně od 31.X.2001už není  poslanec Pavel TOLLNER, kterého oslovujete, 
ale pomíjíte jeho funkčního následníka, kterým je poslanec Pavel PLÁNIČKA. Navzdory svým
výhradám, píšete všem komunistům. Mimo PhDr. Miroslava GREBENÍČKA. Oslovujete však i často
kritizovaného Jana KAVANA ...  
      Vidíte,  jak  i   s  tím   souvisí   praktičnost   mého  nezodpovězeného  dotazu z  25. XI. 2001. 
Váš názor z 31. XII. 2001 =
   " ...KOOPTOVÁN  za poslance  Národního shromáždění ČSSR.   Pokud nevíte, co slovo
"kooptován" znamená,  tak to je , když komunisté (Adamec, Čalfa)   nařídí,    že dostanete 
poslanecké    křeslo  a  plat   bez   voleb
  - ..."  
 
 
    Cituji z Vašeho e-mailu, neboť  v únoru 1990 jsem byl kooptován do České národní rady (ČNR),
kde jsem prokazatelně odvedl prospěšnou práci, a nekořistil. To platí také o dvou následných letech,
kdy jsem působil jako zvolený poslanec Federálního shromáždění ČSFR ( FS ČSFR ). 
Dodnes bydlím v jednogarsonce, žiji, a své aktivity financuji ze svého jediného příjmu, kterým
je důchod ze státního  sociálního zabezpečení.
Žádný, z doktorů obojího práva = JUDr. =
ať už exilových nebo zdejších, včetně stovek právníků =  politických vězňů režimu KSČ,
nepřišel s paragrafovým návrhem zákona o vyrovnání s komunistickou minulostí ..... 
Hřímalo se, cinkalo klíči, to ano. Avšak chyběla nejenom připravenost potřebného zákona "v šuplíku".
Chyběly a chybějí vstřícnost a poctivé jednání.  To se týká  i  průběžně  glorifikovaných celebrit = 
např. prezident Václav HAVEL, či tehdejší pražský prokurátor JUDr. Tomáš SOKOL, nebo pozdější
generální prokurátor ČR =  JUDr. Jiří ŠETINA ....
A tak u všech svých rozličných aktivit ( např. armáda, ekologie, exil, trestní zákon, valorizace výživné
-
ho desetitisíců dětí  z rozvedených manželství ) jsem shledával minimální věcnou podporu.  Než se
mi třeba podařilo prosadit zákon č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989, soustavně jsem narážel
na " pravicovou  kolegialitu ",  mnoha  dodnes  protěžovaných  a vzpomínaných osob. 
      
Za komunistického režimu, i dnes,  mi šlo a jde o spravedlnost, o poctivé jednání. 
Je to dosti svízelné, vzhledem k zaběhnutým způsobům,  jejichž  drastickými  výsledky kdysi byly 
"jenom" inkviziční praktiky.   Postupem času následovaly masovější  pogromy.  Nacismus přidal  
 genocidní  plynové komory.  Ješitnost a psychopatství nejnověji vyústily v organizovaný terorismus,
poznamenaný  tragickým  nárazem  boeingů do newyorských mrakodrapů,  do Pentagonu .... 

Život mě však nezvratně naučil,  že bez  morálky,   se  špatnými nástroji,  nelze  odvádět  dobré dílo. 
      S pozdravem a s přáním lepších dní ,    Bohuslav HUBÁLEK

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou. Souběžně byl dán na vědomí
        dalším lidem,  jakožto věc veřejná. 

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD,  zejména však 2001/XI/25. 

Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                      nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 9. ledna 2002.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx