In memoriam
 
III. odboj a oběti
   režimu  KSČ
.
 Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž.
ČT + KINSKÝ : StB = Nový rok = necitlivost + provokace= výzva ...  03. I. 2002 
Hrabě, evidovaný jako agent StB, byl vybrán experty ČT pro novoroční přípitek!

Hrabě J. KINSKÝ, v ČT 1 = proslov a přípitek , těsně před půlnocí 31. XII. 2001
 
( doslovně z 5,5 minutového pásma, natočeného v zahradě a v budově opravovaného zámku ). 

Vážené dámy, vážení páni,
     končí první rok nového tisíciletí. Byl dobrý ? Byl špatný ? Pro každýho byl něáký. Pro někoho,
jak si ho udělal, pro někoho, jak si ho zasloužil. Já osobně jsem spokojený. Přežil jsem ho ve zdraví,  přiložil jsem další rok k těm mnoha, co už mám za sebou.
     Já už jsem ve věku, kdy spíše bilancuji a hodnotím, než doufám a očekávám. Věřím pevně 
v hodnoty, které jsou trvalé a neměnné. A zažil jsem plným vědomím doby, kdy tyto hodnoty se
důsledně zatracovaly, překrucovaly a znevažovaly.Mravnost, víra a řád, to jsou ty hodnoty, ve které
věřím a které moderní svět dnes složitě hledá. A smysl života ? Každý má za svůj život v osudu
vepsaný úkol, který by měl splnit. A smyslem života je tento úkol splnit zodpovědně a s čistým svědomím.
   
Ctěte svůj rod a važte si svého jména. Je jedno, zda známe své předky až do bůhví kterého kolena.
Ale své jméno neseme nyní, a tak těm známým, nebo neznámým předkům, kteří ho nesli před námi,
nedělejme svými skutky ostudu. Starejme se o věci nám svěřené. Každá koruna investovaná do této
budovy je ekonomickou sebevraždou. Přesto já ty peníze investuju Nikoliv pro sebe, ale pro ty, co
přijdou po mně, a pro radost, že po nás tu zůstane něco hezkého a cenného.
      A tak přeji vám, abyste ukládali s radostí a s ohledem na ty, co přijdou po vás. Nemusej to být
peníze, může to být dobrý skutek, dobré slovo, a zůstane po vás něco hezkýho. Alespoň milá
vzpomínka.Věci vám svěřené opatrujte a rozmnožujte.Opatrujte s láskou, a rozmnožujte 
s rozmyslem.Nejsme tu na věky, ale tento rok 2002, který právě přichází, si ještě ve zdraví spolu
užijem. Toto vám ze srdce přeji, a na to vám, vážené dámy a páni, připíjím. 
      

Doplňující informace:
Na základě dlouhodobých zkušeností s Českou televizí jsem předpokládal, žei v tomto případě jde
manipulaci veřejným míněním, pod vlivem tradičních motivací, a s tradičními cíli. Což se beze zbytku
vyplnilo, ke škodě nás všech. 
Odesláním svého dopisu, se třemi závažnými  fakty, chtěl jsem upozornit nového generálního ředitele
České televize na možnost, že by z veřejnoprávní obrazovky připíjel novému  roku 2002 člověk,
evidovaný jako agent StB. Jenže
generální ředitel ČT  to  připustil,  aniž  by  odpověděl. Proto jsem
poslal následující urgenci, danou též na vědomí oběma televizním Radám:
 
 
Urgence ve věci veřejné                                                Praha středa 2. I. 2002
 
Generální  ředitel  České  televize,   pan  Jiří  B A L V Í N
Věc: J. KINSKÝ = urgence dotazu ze soboty 29. prosince 2001
 
Vážený pane generální řediteli,
    uplynuly  téměř  čtyři  dny ,  co jsem Vám poslal  zvýrazněný dotaz  na údaje
o osobě veřejného zájmu
. Navíc v souvislostech, jejichž negativní stránky jsou
častokrát oživovány jak v České televizi, tak i v ostatních sdělovadlech.
    Takže nejde o bezdůvodnou umanutost, ale o často deklarovaný soulad slov 
a skutků.Na svém požadavku trvám,  tím spíš, že se jedná o záležitost, která
zajímá  rozsáhlejší  spektrum lidí. Jinak byste asi tuto tématiku nezařazovali = 
většinou v nepříhodných částech dní.
      S pozdravem a s přáním lepších dní,         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
Hned po odeslání výše uvedeného e-mailu ,
a
po několika  zjišťovacích  telefonátech,  jsem  raději  odjel do  Národní knihovny  v  pražském 
Klementinu, abych z dalších  hodnověrných pramenů  doplnil měsíc a den narození hraběte Josefa 
KINSKÉHO.  
Posloužil  Almanach  českých  šlechtických  rodů
z nakladatelství  Martin 1996. Almanach  je   běžně   dostupný   ve studovně Národní knihovny. 
Na straně 95,  v kapitole o hraběcím rodu Kinských , si kdokoli může ověřit data narození. 
U jména Josef  je totožné datum = 19. 11. 1913 = jako v seznamu agentů StB, 
který zveřejnily Necenzurované noviny č.15/1992, na straně  161.
Po návratu domů mě čekala tato e-mailová odezva z České televize =
Milý pane Hubálku,
poslal jste nám informace a výmluvná fakta, která jsme vzali na vědomí. Vyjádření našeho
tiskového mluvčího pana Davida Jiruška také máte. Jistě se mnou budete souhlasit, že nemá
smysl, abych Vám opakovala slova našeho tiskového mluvčího. Má-li nějaká organizace
oficiální prohlášení sděluje ho všem ve stejné podobě.
 
Ještě jednou děkujeme za Vaše připomínky. 
Přeji Vám všechny dny hezké a dobré

Lenka Bauerová
vedoucí PR servis
ČT, PR&Promotion
Kavčí hory         

ZÁVĚR  a  VÝZVA 
Opět se opakují formální a nic neřešící zdvořilosti.
      
Avšak ani slovo o stanovisku adresáta = generálního ředitele = o  postihu dobře placených 
konjunkturalistů a podivných expertů. 

Ani  sebemenší  snaha o příslib nápravy ze strany ČT. 

     Jako by mezi  deseti miliony občanů České republiky nebyli lidé, kteří prodělali stejná, nebo i větší
příkoří a utrpení, než potkala hraběte Josefa KINSKÉHO. Narozdíl od něho však nejsou evidováni mezi
spolupracovníky  StB, jakýchkoli  kategorií. Pevnost charakteru dotvrzují i jejich celoživotní postoje. 
       A tak jenom namátkou připomínám politické vězně režimu KSČ = pan Jaroslav AIM (1927),  JUDr.
Ing. Jaroslav ANDĚL (1905),   plk. Luboš HRUŠKA(1927),   pan Stanislav  STEINBAUER (1906) .... .
Pane generální řediteli České televize, 
       zajímalo by mě co řeknete těm, kteří lajdáckou prací,  a možná i nomenklaturním přístupem,
škodili a škodí  pověsti České televize?   Prolomíte  samolibé  elitářství,  dlouhodobě  zahnízděné
mezi  údajnými  strážci  lidských  svobod? 
                                       S pozdravem a s přání lepších dní 
          Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                                        www.volny.cz/doklad-hubalek
P.S. Celý zde zveřejněný text dávám k vyjádření
        také oběma televizním Radám.
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 6. ledna 2002.