Volby roku 2002
  Poslanecká sněmovna   
       Zásady pro  ozdravný výběr.     
Průčelí Českého sněmu, nyní PSP ČR, nápis:  Blaho Republiky budiž nejvyšším zákonem  

VOLBY= Sněmovna= způsob= pluralita= svoboda= jistoty=                     01. I. 2002

Je nutné: 
1 /   Rozhodně jít k volbám, neboť někdo musí uzákoňovat daně,  práva  i  postihy.
2 /   Vybrat  si  politickou   stranu   podle   jejího   programu . 

3a/  Při spokojenosti s dosavadním působením této strany volit nepozměněným  
       volebním lístkem a tím dát  zastupitelskou  příležitost  všem navrženým 
       kandidátům,  přesně  podle  předtištěného  pořadí. 

3b/  Volbu zkvalitnit použitím možnosti až čtyř preferencí na volebním lístku
       vybrané politické strany = zakroužkováním pořadového čísla před příjmením 
       kandidáta  a  tak  se    v ě c n ě   p o k u s i t    o   z m ě n u   určeného  pořadí 
       =  dát  šanci   novým,  méně   známým   lidem,
   kteří si  budou
     vážit   nejenom   pocty,  ale  i   možnosti   zákonodárné  práce . 


Zdůvodnění  a  naděje;                         
volební  síla  zodpovědného  občana,  člověka.

       Pokud   přesvědčíme  své okolí a  změníme  pořadí zvolených  zastupitelů  =   v   neprospěch  
dosavadních  " matadorů "  politické  scény   =    nabourají  se   tím   nevyhovující,    prospěchářsky 
a   mocensky     upevněné     praktiky    politikaření,    včetně   tunelování    vztahů    mezilidských,  
i   ekonomických .

Dosavadní,  i  ti  nově  zvolení,  si    silněji   uvědomí,  že  v    n e t o t a l i t n í m
státě  =  proti   vůli    zodpovědných   voličů  =   je   ve   funkcích  neudrží   žádný
pan  předseda,   ani   žádný  Ústřední výbor,    ani   žádný  vlivový  klan.

Pamatujme :
      Naučme se být občany, abychom mohli  lidsky žít, ve spravedlivé společnosti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx