ČT + KINSKÝ = přípitek = Nový rok = pochybnosti = StB................ 29. XII. 2001 
Hrabě Josef KINSKÝ vybrán pro novoroční přípitek v České televizi ....? 
Dotaz ve věci veřejné                                                                                       Praha sobota  29. XII. 2001
Generální ředitel České televize ,  pan  Jiří   B A L V Í N
Věc: Josef KINSKÝ,  novoroční přípitek v ČT  

Vážený pane generální řediteli, 
      výmluvná fakta nepotřebují rozsáhlejší komentáře. Proto je uvádím v časové posloupnosti, 
jak  jsem je  získával:

1/ Večerník Praha, sobota 29. prosince, strana 1 = citace textu  =
     = Česká televize oslaví s diváky první minuty roku 2002 s nestorem české moderní šlechty, 
     hrabětem Josefem Kinským. " Pana Kinského jsme   si  vybrali   z prostého důvodu.  Je  to
     osobnost s velkým morálním kreditem a výrazným charismem. Pan hrabě je vážený občan,
     který si vždy stál za svým názorem,   proto  ho  Česká televize   oslovila, " 
řekl  Večerníku 
     Praha  mluvčí  ČT  David Jirušek. =


2/ Necenzurované noviny č.15/1992 , strana 161 = citace jedné položky =      
     = Kinský Josef  1911138551 Novák =  
     Vysvětlující poznámka = první dvojice čísel znamená den, druhá dvojice měsíc, třetí pak rok
      narození osoby zde evidované jako  agent  Státní bezpečnosti (StB)  =  19. listopadu 1913.
      Následuje evidenční číslo a krycí jméno.

3/  Rodopisná literatura o rodu Kinských =
      a/  Petr MAŠEK Modrá krev. Minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích ,
           Mladá fronta Praha 1992, strana 100 =
           Zde je uveden rok narození  Josefa  Kinského   ( 1913 ) .
      b/ Vladimír VOTÝPKA  Příběhy české šlechty,  Mladá fronta Praha 1995,  strana  311 =
           Z vypravěčsky stylizovaného textu  vyplývá,  že při začátku války měl Josef  KINSKÝ 
           sedm let po maturitě. Což opět naznačuje rok narození 1913 .

   Pokud by se pan KINSKÝ narodil 19. listopadu 1913,  považoval bych počin České televize
   za naprosto nevhodný. 
                                      
S pozdravem a s přání lepších dní           Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                                     www.volny.cz/doklad-hubalek

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou. Souběžně byl dán na vědomí
       vědomí Radě České televize a Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.  

2/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména v srpnu 2001.

Pamatujme :
     Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
     zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do 31. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx