Pravdy
 každému přejte!
   Nejenom sobě -ale i svým odpůrcům !
RSE : StB : objektivita : GREBENÍČEK = odpověď = formální .... 28. XII. 2001
Odpověď Svobodné Evropy potěší, ale upřesňující pořad nenaznačuje .... 
Odpověď z Rádia Svobodná Evropa
Vážený pane, 
děkuji za Vaše upozornění. Máte pravdu, že autor příspěvku by měl znát všechna dostupná fakta
a zmínit je tak, jak kupříkladu uvádíte Vy. Ne vždy se tak zdaří. O to cennější je Vaše upozornění.
 
S přátelským pozdravem
Ivan Štern šéfredaktor ČRo6 - Svobodná Evropa. 

Doplňující informace:
1/ Výše uvedená odpověď byla odeslána e-mailem, hned po vánocích, 27. XII. 2001.  
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  

Pamatujme:
     Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
     zneužívají  pro  sobecký   prospěch .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do 31. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx