In memoriam
 
III. odboj 
   a oběti
   režimu
     KSČ
.
Pietní místo III. odboje, Praha 1, Václavské náměstí : podobenky od listopadu 2001 navráceny, ale mimo kříž .
Pomníky - komunismus : Praha = pieta = jednání ............. 28. XII. 2001
Radní Igor NĚMEC diskutoval o pomníku obětem komunismu. Své stanovisko zveřejní ....
Pomník obětem komunismu  =  záznam o jednání 
    
V pátek 28. prosince, mezi 10:50 až 11: 30, v budově pražského magistrátu jsem hovořil 
s RNDr. Igorem NĚMCEM, radním pro oblast kultury, tělovýchovy a sportu, výstav, veletrhů
a kongresových aktivit, cestovního ruchu, církví a náboženských společností.  Jednal se mnou
z pověření  primátora  Ing. Jana KASLA,  kvůli dopisu,  který jsem panu primátorovi odeslal 
v neděli 16. prosince 2001. 
      Úvodem jsem shrnul argumentaci k problematice pomníků a piety, věnovaných  obětem komunismu, zejména  na území Prahy 1.
      Potom jsem vyslechl zajímavé názory a  zdůvodnění, ve prospěch projektu pod Petřínskou
strání.   Uznal jsem,  že  mimo  kanadské Toronto není  nikde na světě  monumentální pomník
obětem komunismu. Přesto jsem znovu zdůraznil a žádal o to podstatné = 
      Tradiční a prosté pietní místo nesmí sejít z očí = aby nesešlo z mysli, nejenom kvůli pietě.

1/  Zaručit zachování tradičního pietního místa na Václavském náměstí, s podobenkami  Janů
      PALACHA a ZAJÍCE. Aby nebylo odstraněno, pod záminkou monumentálnější náhrady, 
      jenže  na mnohem méně frekventovaném místě.   
2/  Stabilněji upravit toto tradiční místo. Zamezit vytrhávání březového kříže a odstraňování 
       podobenky dvou mladých lidí, kteří cenou nejvyšší protestovali proti totalitnímu režimu
       KSČ. Snad právě jejich mládí, pohled jejich očí, jsou tím nejpůsobivějším mementem. Daleko
        silnějším a výmluvnějším, než poselství,  napsané  o něco níž, na kamenné desce. 
3/  SBPV, KPV ČR = Sdružení bývalých politických vězňů 1948-1989, Konfederace politických
      vězňů ČR, by měly převzít smluvní záštitu a postarat se o zdokumentování historie tohoto
      pietního místa. Tím spíš,  že o  jeho vznik se  měl  zejména  zasloužit  předseda  SPBV,  pan
      Stanislav STRÁNSKÝ.
4/  Vzhledem  k mediální  situaci jsem doporučil,  aby k vydání  vlastního  stanoviska,  a proti 
      případné blokádě,  byla využita  placená  služba  PROTEXT-ČTK.  Zprávu od ní dostanou 
      všechny  abonentní  redakce,  tedy i  Český rozhlas a  Česká televize. Ty jsou  ze  zákona
      povinny objektivně a vyváženě informovat, bez ohledu na podnikatelské a vedlejší zájmy.
      To další pak závisí na vývoji situace. 
      Například  moje zprávy se u  ČTK  netěší  oblibě.  Výsledek soudního sporu s MV ČR 
      o svobodu informací (odchodné StB ), se "ztratil". Placenou a průkaznou informaci ČTK
      diskriminačně odmítla,  následně  podpořena  našimi soudy.  Mou  stížnost  v  této věci
      prozkoumává  Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ......
ZÁVĚR
       Rozloučili jsme se s tím,  že svou  zprávu o jednání zveřejním na internetu,  včetně svého
osobního  přesvědčení,  že peníze za projekt  pod Petřínskou strání  by  spíš  měly  posloužit 
humanitárním účelům,  jako  pomoc  trpícím,   jako  naplnění  odkazu  těch,  kterých  pietně
vzpomínáme.      

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD,  i v prosinci 2001.

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
zneužívají pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do 31. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx