RSE : StB : objektivita = anonym : GREBENÍČEK .......................... 25. XII. 2001
Vánoční aktualita= o objektivitě a statečnosti; vzpomínka na Fr. HOUSÁRKA.
Dopis ve věci veřejné                                                                                  Praha úterý  25. XII. 2001
Prezident   Rádia   Svobodná   Evropa,    Ing.  Ivan   Š T E R N
Věc: Události a názory, 23.XII.2001 = skrytá neobjektivnost

Vážený pane,
     premiéra  publicistického  pořadu  Události a názory,  z  23. prosince 2001, byla věnována 
stému výročí narozenin  JUDr. Milady HORÁKOVÉ.  Spolu s  tím  byly  popisovány  zločinné  metody,  které  StB  tak  často  používala.
     Autor pořadu zmiňoval statečného a čestného vyšetřovatele StB,  který v padesátých
 letech minulého století dokázal tuto složku opustit, protože nemohl souhlasit s brutalitou 
používaných vyšetřovacích metod.  Nebyl jmenován, ale byla citována a oceňována jeho
usvědčující slova.
     Není to jediný referent StB, který se distancoval, či dokonce i neanonymně omluvil  za 
páchaná zvěrstva. Už v roce 1968 jsem osobně četl takový dopis, ve kterém litoval svých 
činů  vyšetřovatel  BOHATA, nechvalně pověstný z  hradčanského " Domečku ". Omluvil 
se ještě velice daleko  před  totálním pádem " říše zla ".  Jako umírající a obrácený  k  Bohu, 
žádal  od plukovníka  Jaroslava NEDBÁLKA  odpuštění  za vše, čeho se na  něm  dopustil.
Křesťansky cítící  plk. NEDBÁLEK vyhověl, neboť se nejednalo o pokrytecký požadavek, 
o demonstrativní  vypočítavost.
    Prominutí  tak  dal  přímo  postižený  člověk,  ne  někdo  jiný.  Bohužel, pan plukovník 
se nedožil změny politických poměrů, aby sám vydal toto svědectví.
      Avšak  stalo  se   častým   jevem,  že  místo  obětí  režimu  KSČ  dostávají slovo  činitelé 
buď  drasticky neperzekuovaní, nebo konjunkturální protagonisté  = ačkoli byli  sami dříve 
vězněni za odpor  vůči  totalitě,  neštítí  se  nesouladu  skutků  a  hlásaných  idejí.
     Silně  tak  kontrastují  s  činem  dělníka Františka HOUSÁRKA, prvotního člena  KSČ ! 
V roce 1949,  v době  nejkrutějšího bolševického teroru,   člověk   František   HOUSÁREK
neváhal a bez  rozpaků podepsal  petici o milost pro Bohuslava  HUBÁLKA, odsouzeného
k smrti  za odbojovou, protikomunistickou, činnost.
      Člověk  HOUSÁREK  se dokázal  postavit  proti  silnějšímu nebezpečí,  než  které hrozí
dnes, za tzv. antisystémové  postoje.   Statečně stvrdil pravdu,  nejenom o sociálním cítění
a  sociálních   skutcích   svého   bývalého  zaměstnavatele,   ale stvrdil  i   jeho odbojovou
  činnost  za  nacistické  okupace.
      Je více příkladů podobného jednání,  jako  vzor  a dějinné poučení  = ovšem,  pokud je 
chceme   brát  na  vědomí  a  podle  nich  i   plnohodnotně   žít.   Ne  pouze   přikrčenecky 
přežívat,  nebo  zbaběle  hynout.
       Proč  tedy  při  výčtu   vznesených   provinění   pana  Aloise  GREBENÍČKA neoceníte,
že od StB také dobrovolně odešel,  rovněž v padesátých letech ? Stejně,  jako vámi  právem
kladně  hodnocený,   leč  anonymní   vyšetřovatel  StB ?  Ani   takové přiznání  objektivní
 pravdy by nemohlo  anulovat  to ostatní.  Ale  bylo by to  poctivé.  Nejenom  masarykovsky,
 třeba jako za " hilsneriády ".  Ale i housárkovsky,  v době  rozhlasových  i  novinářských
štvanic,  rozkulačování  a  hromadných   poprav.  
         Je  vánoční  čas,  a proto na závěr,  s  očekáváním  Vaší  reakce,
připomínám   všeplatný   odkaz :  Pokoj  lidem  dobré  vůle  a   Pravdy
každému  přejte.
                                                      
Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                                    www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                                  
190 00 PRAHA 9  Českolipská 19      

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text  byl odeslán adresátovi elektronickou poštou.  
2/ Pan František HOUSÁREK, dělník - malíř pokojů,  se narodil 26. XI. 1898 v Pláničce, 
       okres Klatovy.  Bydlel v tehdejší Praze XI, v nouzové kolonii  Krejcárek, č.151. Zemřel
       1. XII. 1971, v Praze 4 
( zřejmě v Thomayerově nemocnici ).  Uvedená fakta jsem zjistil
        v  Centrální evidenci obyvatel  a  ve  Státním ústředním archivu,  ještě  v době,  než  byl
        přijat nový zákon  o  ochraně  osobních  údajů  č.101/2000 Sb.  Tato  novela,  platná od
       1. června 2000  zablokovala  zjištění  například  i rodových údajů v nepřímé linii,  tedy
       i sourozenců vlastních rodičů ! Natož lidí nepříbuzných. Ačkoli kvůli tomu nevím, kde 
       je hrob pana HOUSÁRKA,  patří mu moje časté vzpomínky.   

3/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují, nebo je
zneužívají  pro  sobecký   prospěch .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do 31. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx