MV ČR : Policie ČR : ÚDV  : reorganizace = rozhodnutí ..................     20. XII. 2001  
Struktura  ÚDV ZK  zůstává beze změny, i po 1. lednu 2002.  
Reorganizace policejní práce nezmění ÚDV ZK.
    Při dnešní tiskové konferenci to potvrdili ministr vnitra = Mgr. Stanislav GROSS,  policejní prezi-
 dent generálporučík JUDr. Jiří KOLÁŘ, a  ředitel  Úřadu vyšetřování Policie ČR = JUDr. Miroslav
ANTL.  
     Všichni tři tím odpověděli na  dotaz,  jaké bude postavení Úřadu dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu = ÚDV ZK = v působnosti nového soudního řádu = po 1. lednu 2002.  Potvrdili,
 že Úřad bude spadat  do  úseku  designovaného  náměstka  policejního  prezidenta = JUDr.
Miroslava  ANTLA.  Struktura  ÚDV ZK   zůstane  beze  změny.  
    Bezprostředně jsem požádal o upřesňující informaci  =  co se stane s dokumentaristy ÚDV ZK? Zůstanou v rámci  resortu MV ČR,  nebo  budou převedeni jinam,  například  do Akademie věd ČR?
     Policejní prezident znovu opakoval to zásadní = že struktura ÚDV ZK zůstane beze změny, včetně dokumentaristů.       
Průběh tiskové konference = čtvrtek 20. XII. 2001
Tisková konference se uskutečnila v budově MV ČR,  v Praze 7, Nad Štolou 3, za účasti asi třiceti
žurnalistů,  včetně televizních štábů. 
13:02
zahájila tisková mluvčí, Mgr. Gabriela BARTÍKOVÁ. Upozornila, že jediným tématem je reorga-
            nizace policejní práce, vyvolaná novým soudním řádem,  platným od 1. ledna 2002. 
13:03
ministr vnitra nastínil kvalitativní přínos budoucích změn, a řekl, že do tří měsíců vyhodnotí
            nový systém, v aplikaci nového soudního řádu. 
13:07 policejní prezident mimo jiné zdůraznil, že odpadnou dosavadní nadbytečně opakované úkony
            přípravného řízení. Řešení trestných činů se přemístí z uzavřených kanceláří vyšetřovatelů
            přímo do soudních síní.
13:11 JUDr. ANTL  připomíná osvědčené skutečnosti, které získal ve své dosavadní praxi. Na závěr 
            vyslovuje přesvědčení o úspěchu nadcházející reformy.
13:12 začínají dotazy přítomných žurnalistů. Týkají se např.  platových podmínek a jejich vyváženosti
            mezi kriminalisty a vyšetřovateli. 
13:13 ministr GROSS vysvětluje uvažovaný postup, s využitím zatímních předpisů tak, aby nedochá-
            zelo k nevhodným tvrdostem v odměňování, než bude přijat nový zákon o služebním poměru
            policistů. 
13:14 policejní prezident konkrétně poukazuje na různé možnosti, kterými lze omezit mzdové propady. 
13:16 následuje dotaz České tiskové kancelář ( nepořídil jsem přesný záznam .... ČTK jistě zveřejní). 
13:17 HUBÁLEK ohledně ÚDV ZK ( protože o tom se dosud nehovořilo ).
13:17 policejní prezident odpovídá.
13:18 HUBÁLEK = upřesňující dotaz.
13:18 postupně odpovídají všichni tři představitelé MV ČR ( obojí uvedeno shora ).
13:19 dotaz jiného účastníka na současné postavení plukovníka JAKUBÍKA, který dosud nemá
            uzavřenou bezpečnostní prověrku. 
13:20 ministr předpokládá brzké ukončení prověrky. Na výsledku pak záleží další postup. 
13:21 redaktor Mladé fronty Dnes se ptá, proč plk. JAKUBÍK nechodí na žádná jednání? 
13:22 policejní prezident připomíná, že asi 15 lidí na tomto stupni nemá ukončenou bezpečnostní
           prověrku a jsou proto mimo některá jednání. 
13:22 redaktor Hospodářských novin chce znát nové poznatky o pohybech teroristy ATTY na území
            České republiky.
13:23 ministr GROSS říká, že není nic, co by nás mohlo znepokojovat. Zatím se nerozrostl počet
            ověřených návštěv tohoto teroristy. 
13:24 jiný redaktor se ptá na drogovou situaci v Brně. V souvislosti s tím také, mohou-li být policisté
           používání jako "volavky"?
13:24 policejní prezident zatím  nemá  tuto informaci o Brně. Ale každá policejní operace má zákonná
            omezení. 
13:24 ministr rozhodně odmítá použití " policejní volavky" jako provokatéra trestné činnosti.
13:25 jiný redaktor se zajímá o působení cizího policejního důstojníka v České republice.
13:25 ministr upřesňuje, že je to styčný důstojník rumunské policie, který však nemá exekutivní
           pravomoci na našem území. Jeho přítomnost je dána novými rumunskými zákony a přísnějšími
           tresty pro ilegální vystěhovalce.
13:26 policejní prezident doplňuje, že právě z Rumunska je nejvíce ilegálních běženců. 
13:27 redaktor má ještě doplňující dotaz, zda-li jsou na našem území policisté od jiných států ?
13:27 ministr i policejní prezident zdůrazňují, že hlavním problémem jsou rumunští imigranti ....  
13:28 Mgr. BARTÍKOVÁ, po zodpovězení stanoveného počtu pěti závěrečných dotazů, oznamuje
           konec tiskové konference.

Doplňující informace:
1/
Až po skončení jsem požádal tiskový odbor o poskytnutí budoucího organizačního schéma, 
       kvůli přehlednosti a průkaznosti, s ohledem na nové názvosloví policejních služeb. Pokud ho
       zítra nezveřejní celostátní sdělovadla, hned po obdržení ho umístím do zpravodajství DOKLAD.   
 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
       slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 23. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx