Vánoční  dopis přátelům, lidem dobré vůle ....       2. prosince 2001
 
               Nastává čas  vánoc  a  Nového roku,  se  silnějšími  vzpomínkami,   které  se 
               však těžko daří  převést  do  jednotlivě  psaných  pozdravů  všem  lidem dobré 
               vůle.
                     Osobně  nepřeji  nikomu  nic zlého,  nezaslouženého.   Ani těm,  kteří  škodili 
              a  škodí.  Ať už  přímo mně,  nebo obecně  tím,  že devastují  lidské a ekonomické
              vztahy.
                    Z mnoha příkladů  vím,  že  v drtivé většině  na každou  nepravost po zásluze
              dojde.   A tak  daleko  důležitější  je mít  činorodý  Ráj  srdce  v  labyrintu  světa. 
 
            I kvůli tomu raději  posílám a dostávám dopisy,  než   konvenční,   pohlednicové
              pozdravy a přání.  Tak se dá  lepe promlouvat  o všem, co je  zapotřebí,  v čem si
              můžeme  pomáhat,  radou  i  skutkem  =   býti   užiteční   jiným,  a  tím  i  sobě.
                    Své aktivity  jsem  od   1. července  2000   rozšířil  o vydávání   internetového
              zpravodajství  DOKLAD = www.volny.cz/doklad-hubalek. Jsou v něm informace
              jinde  nezveřejňované,  bez  bolestínských a samoúčelných  konstatování , nebo 
              "státotvorně"  konjunkturálních   halasení   typu   "   co  si   TGM   myslel,  když   
              myslel a psal o  ....
".  
                    Dnešek ,  život ,  potřebují  jak  příkladné  činy ,  tak  i  nezkreslené informace.
             Ne  pouhá  slovní  harašení.
                    Na  základě  přímých  poznatků  z   Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR,
             a  zejména   ze   soustavného   sledování  celostátních  sdělovacích  prostředků
             volím témata, sháním a ověřují získané informace, zpracovávám je i počítačově,  
             a také odesílám na  internet.    Nemluvě  o  souvisejících  výdajích za potřebný 
             hardware i  legální software =  což hradím ze svého jediného příjmu, z důchodu
             sociálního zabezpečení. 
                   Je toho víc,  o čem by se dalo hovořit ;  o  praktických  věcech  společného
             zájmu.  Třeba o tom,  že vždy  kolem  20:00 hodin,  v době  lacinějšího provozu, 
            telefonicky  potvrzuji   příjem  obyčejně   zaslaných,  nedoporučených  dopisů.
            Nejenom  pro  jistotu  odesílatele .....
                  S  pozdravem  a  s  přáním  hezkých  dní,  upřímně
, 

                                                                                                      Bohuslav  H U B Á L E K
                                                                                               
190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                                                      telefon = 02/ 86  884  774
  
 Příští zpravodajství hodlám  zveřejnit do neděle 9. prosince 2001.