RUML = studium - podezření = vysvětlení .............................. 30. XI. 2001... 
Jan RUML logicky a právně odpovídá na nařčení, která existují ....!  
Faksimile odpovědi senátora Jana RUMLA
   
( odeslal ji  ve čtvrtek,  29.XI.2001, 18:36 hod. )
Vážený pane,

mnohokrát jsem již vysvětloval, jak to bylo s mým přijetím na vysokou školu.
Proti rozhodnutí o nepřijetí jsem se řádně odvolal. Tuto možnost měl každý
nepřijatý student. Na základě tohoto odvolání jsem by přijat ke studiu
rozhodnutím děkana FPR Západočeské univerzity. Pan děkan nemusí své
rozhodnutí odůvodňovat, takže pouze z tisku vím, že přihlédl jak k výsledku
přijímacího testu, tak i k okolnosti, že jsem v minulosti nemohl z politických 
důvodů studovat. Kde vzal pan Mlynář informaci, že jsem předběhl osm 
studentů, nevím.

Vážený pane,

studuji již třetím rokem a vcelku úspěšně. Žádná privilegia při studiu nemám. 
Na útoky deníku Super neodpovídám, protože jej nepovažuji za deník
slušný. Tolik k Vašemu úsilí.

Hezké vánoce.

Jan Ruml

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace   
Možné návaznosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných  osob ( např. RUML), 
nebo
  podle  klíčových slov,  na  titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD . 
Komentář :
Okamžitá  odpověď senátora Jana RUMLA  obsahuje  jednoznačná  fakta,  nikým 
 prokazatelně  nevyvrácená. 
A tato fakta  by měla mít  jednoznačnou  platnost = ať se to komu líbí nebo nelíbí. 
Opačná tvrzení pak  nutně  spadají do oblasti  šířených  desinformací  a  pomluv.
Jinak si lidé důvodně mohou myslet,  že "  na každém šprochu pravdy je trochu ". 

Bohužel,  těch " šprochů " ,  mlžení a nepřesnostíbyly a jsou spousty.  Dokonce 
i v  tzv.  renomovaných  sdělovacích  prostředcích.  Proto  není  správné   paušálně
pohrdat  jakýmikoli   novinami.
Vždyť právě na druhých stranách deníku  BLESK  a   Super  pravidelně  nacházím
velmi  stručné  a  velmi  kvalitní  komentáře,  vždy k aktuálnímu politickému dění.  

Proto při  každodenním  čtení   všech   celostátních deníků a mnoha internetových, 
začínám  oběma  jmenovanými.  Chci  vědět,  co z  politiky   budou  vnímat   miliony,
nebo   desetitisíce   čtenářů   =   občané   =    potencionální  voliči . 
Proto nemohu souhlasit s názorem, že je lhostejné a bezvýznamné, co psával deník
Špígl,  co tvrdí   Haló Noviny,   NOVÉ BRUNTÁLSKO
.... 
Takto například selhaly Klub dr. Milady Horákové a Konfederace politických vězňů ČR, 
když  důsledně nereagovaly  na   lživá   tvrzení    NOVÉHO   BRUNTÁLSKA,  že  JUDr. 
Milada  HORÁKOVÁ   byla  k  smrti  odsouzena  právem ( ! ) . 
Je  tudíž   ke  škodě   nás   všech,  když   nejsou   vyvozovány  patřičné
důsledky  z   pomluv,    zejména   veřejně   šířených.

Proto  bude  zajímavé,  jak  předsedkyně  Unie svobody,  JUDr. Hana  
MARVANOVÁ,  vyřeší spornou záležitost mezi dvěma členy této Unie.
Pamatujme :
Politiku  nedělají  hlásané  ideje,   ale  lidé ,   kteří  je  buď naplňují ,
nebo  je  zneužívají   pro  sobecký  prospěch .
 

Příští zpravodajství hodlám  zveřejnit do neděle 9. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx