O P R A V A  !  = RUML = studium - podezření ... ......... 30. XI. 2001...
Errare humanum est ... Chybovat je lidské ... chyby  nenapravovat  je .....
    Omlouvám se za chybu v prvotně zveřejněném textu  RUML = studium - podezření =
vysvětlení
,. 30. XI. 2001
, který byl bezprostředně zaslán redakcím deníků  PRÁVO  Super. 
    Ve spodní části komentáře byla nesprávná formulace věty, způsobená  předponou  ne-  u slovesa  souhlasit. Tímto pochybením se protichůdně  změnil  zamýšlený  smysl  věty. 
S odstupem několika hodin jsem v  internetu opravil na  nynější,  definitivní podobu =   
= ..... Proto  nemohu  souhlasit  s  názorem ,  že  je  lhostejné  a  bezvýznamné,
         co  psával  deník  Špígl ,  
....
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 9. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx