CEPL : JIČÍNSKÝ : KSČ režim  : charakter = sdělení ................... 28. XI. 2001  

Poslanec JIČÍNSKÝ charakterizuje prof. CEPLA, ve společné schůzi PSP ČR! 

    Výňatek z  internetového dokumentu PSP ČR = Poslanecké sněmovny ČR:

Digitální knihovna | PČR, PS 1998-... - stenoprotokoly | 39. schůze (pořad) | Čtvrtek 1. listopadu 2001

 Neautorizováno ! , [ vložená poznámka B.H. = ale slyšeno, i na vlastní uši ]:

(15.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

... Mám svou osobní zkušenost. Jeden můj někdejší kolega, nynější soudce Ústavního soudu Vojtěch Cepl, který se mě bál potkat po mém podpisu Charty na ulici, aby se nedostal do potíží a neměl jako učitel na právnické fakultě komplikace, jako člověk, který přednášel na Vysoké škole SNB, po nějaké době po 17. listopadu - k tomu poznamenávám, že v době 17. listopadu si vzal od děkana volno, aby počkal, jak to dopadne - vystoupil s tím, jak jsme se mohli hlásit k myšlence právní kontinuity, že jsme měli bojovat za prosazení právní diskontinuity. A takových bojovníků proti starému režimu je hodně. .....


Doplňující informace:
1/
Výňatek,  je z parlamentního vystoupení poslance Zdeňka JIČÍNSKÉHO, dokumen-
      tovaného  na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České
      republiky = www.psp.cz ; kompromitující část jsem zdůraznil, aniž bych měnil vyřčená
      slova.
2/ Pod původním , určujícím záhlavím stránky, je prozatímní červené upozornění vydava-
    tele =  Neautorizováno !  Toto upozornění konstatuje skutečnost, že dotyčný poslanec
    zatím nepodepsal stenografické záznamy, doložitelné magnetofonovým záznamem.
    Proto jsem hned vedle tohoto upozornění vložil vlastní ujištění o autentičnosti, napsané
    na žlutém podkladu. 
3/ Toto  závažné  sdělení  poslance JIČÍNSKÉHO  nebylo  dosud  nikým  napadnuto. 
    Snad i proto, že ani sdělovací prostředky o  něm  patřičně  nereferovaly,  ačkoli  se 
    týká cti a věrohodnosti soudce  Ústavního soudu České republiky! Tím spíš, že  profe-
     sor Vojtěch CEPL dosti často  hovoří, v rozhlasu i v  televizi, o právních a mravních 
     hlediscích našeho života.   
4/ Upozornění na uvedené skutečnosti poskytnu profesoru CEPLOVI průkazným způso- 
    bem, zejména proto, aby se na  patřičné  úrovni  mohl  vyjádřit  k této  záležitosti =  
    v zájmu svém,  i v zájmu obecném. 
5/ Možné návaznosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných  osob,  nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD = např. 2001/ IX/ 29.
    
Pamatujme :
    Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, nebo je
    zneužívají pro sobecký prospěch.


  Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 2. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx