MLYNÁŘ - RUML = studium = podezření = podvod ..      27. XI. 2001 
Jan RUML hlásal, že normální je nelhat. K možnému švindlování však mlčí !  
  Poslanec  Vladimír MLYNÁŘ o senátorovi Janu RUMLOVI : 
................

!

 

 

 


      Do dnešního dne, to je do úterka 27. listopadu 2001, nikdo nenapadnul výše uvedený
výňatek z rozhovoru, který vedla s poslancem Vladimírem MLYNÁŘEM  redaktorka
deníku PRÁVO,  paní Jitka GÖTZOVÁ.  Byl zveřejněn před pěti dny,
  ve čtvrtek 22.
listopadu.
      Páně MLYNÁŘOVO tvrzení je ale v plném souladu s informacemi, které přinesl deník
Super, v celostránkové reportáži Pomáhá Janu Rumlovi jeho vliv? O studiu exministra
nechce nikdo hovořit  = 
zveřejněné 9. července 2001. Ani tehdy se senátor Jan RUML 
neohradil a nedomáhal se omluvy i opravy dehonestujících sdělení,  tvrdě zpochybňujících
jeho předvolební hesla a sliby.    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Začínám zveřejňování charakterových poznatků, získaných přímo, nebo ze sdělovacích
    prostředků. Zejména základní osobní vlastnosti předurčují chování člověka, i v mezních 
    situacích. Jenže podstatné informace bývají často zasuté do záplavy balastních slov celo-
    stránkových textů. Nebo se účelově zamlžují, ale i zištně potlačují; ku škodě naší legisla-
    tivy, bankovnictví, průmyslu .... Právě takové manýry okrádají zájemce =  potencionální
   voliče =  o drahocenný čas na osobní odpočinek a vyžití, o čas pro rodinu,  pro mezilid-
   ské vztahy. Současně však vyvolávají  nechuť, ale  i  nevíru  v  politiku,  jako potřebnou
   součást  každodenního  života.
   
 
     Někdo totiž musí uzákoňovat práva i povinnosti, dbát na jejich dodržování.
       Jako potřebujeme, například:  
                       dobré  řemeslníky   -   a  ne  břídily,  fušeráky ....
                       dobré obchodníky   -   a  ne  šmelináře, bankrotáře ....
           tak  potřebujeme  dobré  politiky -  a  ne  politikáře  všeho  druhu .... 

2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných  osob ( např. RUML),  nebo
       podle  klíčových slov,  na  titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD . 
3/  Jako stimul pro soulad slov a skutků, průkazným způsobem upozorňuji  = hlavní aktéry 
       kompromitujících událostí =  na text tohoto zpravodajství. 

Pamatujme :
Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo je zneužívají pro sobecký prospěch .
 
 Příští zpravodajství hodlám  zveřejnit do neděle 2. prosince 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx