Média - VADAS = návrhy : politici ....................... =20kB= .....     16. XI. 2001
Režisér VADAS navrhuje řešení problému českých televizí; faksimile.

Poslancům Poslanecké sněmovny PČR
Senátorům Senátu PČR
Sněmovní 4
, 118 00 Praha 1

Otevřený dopis                                                           V Praze, dne 14. listopadu 2001

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

nelíbí se mi dnešní situace okolo elektronických médií v České republice. Zdá se,
že jednáním Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání byl vytvořen problém kolem
CME s následným mezinárodním arbitrážním řízením a hrozbou platby cca 40 miliard 
korun, kterou má uhradit Česká republika – svým dílem tedy i já, jako daňový 
poplatník.

V našem tisku se dokonce objevil názor poslance Ivana Pilipa, že „Radu je třeba
 bojkotovat, neboť se chová jako zločinecká organizace“. Dokonce i premiér Zeman
 řekl, že právě „rada je jedním z důvodů, proč stát prohrál arbitráž se CME“ 
(MFDnes 27. října 2001 str. A2).

Jsem znepokojen svědectvím pana Františka Schildbergera, bývalého člena RČR RTV, 
publikovaným v tisku o stressech a nátlacích, kterým byl vystaven jako člen vrcholného
správního orgánu státu v oblasti elektronických médií, jež vedly až k jeho odstoupení.

Přirozená zdrženlivost politiků k zásahům do sféry médií není zde na místě, protože jsou 
to právě poslanci a senátoři, kteří schválili zákony o provozování vysílání, kterými mj. 
umožnili likvidaci licenčních podmínek, rozdávání zdarma omezených veřejných statků, 
jakými jsou právě licence na vysílání a nově umožnili dokonce i další obchodování 
se zdarma získanými licencemi (byť po dvou letech). Tato Vaše zákonodárná aktivita 
nemá nic společného s vytvářením liberálního mediálního trhu, ale vytváří pouze a jen 
korupční prostředí a umožňuje další kriminální aktivity.

Dovoluji si Vás požádat, abyste cestou poslanecké nebo senátorské iniciativy 
zorganizovali veřejná slyšení členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, kde by
 její (dnešní i včerejší) členové veřejnosti vysvětlili praxi dle stávajícího zákona
 o rozhlasovém a televizním vysílání a svá počínání v souvislostech, které předcházely 
výrokům mezinárodní arbitráže, včetně údajných vazeb na pana Železného, o jehož 
aktivity se intenzivně zajímá Policie České republiky, a firmy okolo TV NOVA. Věříme,
 že se Vám podaří přizvat i (od 26. října 2001 - již jen bývalého člena Rady R+TV)
 pana Františka Schildbergera a případně i pana Stanislava Milotu, aby i zde vysvětlili
 „stresy a tlaky“, které vedly k jejich odstoupení z významné veřejné funkce.

S pozdravem   Mgr. Martin Vadas, pedagog FAMU   E-mail: martin.vadas@volny.cz


Doplňující informace:
1/ Při zveřejnění tohoto otevřeného dopisu neuvádím jednotlivé adresáty. Jsou mezi nimi
     také bývalí ústavní činitelé, ale na svých dřívějších e-mailových adresách . Například
     bývalá senátorka  Mgr. Libuše BENEŠOVÁ, bývalí senátoři  JUDr. Ing. Jaroslav
     MUSIAL,  JUDr. Jiří VYVADIL .....  Zájemci o úplný výčet adresátů mohou pro
     podrobnější dotaz využít výše uvedenou e-mailovou adresu pana VADASE.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčo-
     vých slov,  na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 19. XI. 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx