Haló noviny - HUČÍN : informace : důkazy  =21kB=                                                    16. XI. 2001 
Z jakých zdrojů jsou dehonestující tvrzení o kapitánu Hučínovi? 
Žádost ve věci veřejné                                                                                     Praha pátek 16. XI. 2001 

JUDr. Milan  H U L Í K, obhájce kapitána BIS, pana  Vladimíra HUČÍNA 
Věc: Dehonestující informace celostátního deníku Haló noviny, dne 16.XI.2001
 
Vážený pane doktore,

       dnešní Haló noviny na první a třetí straně přinesly dehonestující informace o kapitánu Vladimíru
HUČÍNOVI, s názvem  O  minulosti  Hučína  se  neví  všechno.  Autorství  je specifikováno jako
OLOMOUC/PŘEROV (ova).
       Z poměrně rozsáhlého článku vyjímám  pouze tvrzení,  která  v případě  nepravdivosti nejsou 
projevem názoru, ale byla by pomluvou, soudně stíhatelnou. Navíc je zřejmé, že autor musel čerpat
z příslušného vyšetřovacího spisu:   
Strana 1, závěr 3. sloupce =
 ......Tvrzení, že zbraně si k Hučínům před lety uschoval člověk, který pak zemřel, příliš neobstojí, když
jedna ze zbraní byla vyrobena v loňském roce. ...... 
Strana 3, v začátku 1. sloupce =
 ..... V příbytku se našly i vyplněné lístky občanských průkazů, cestovních dokladů  a další dokumenty,
týkající se různých osob. ....... Strana 3, střed 2. sloupce = ..... Existují totiž kriminální spisy z poloviny
sedmdesátých let, z nichž prokazatelně vyplývá, že již  od konce šedesátých let  patřil  Vladimír  Hučín
mezi  informátory policie. Tato skutečnost je svědecky prokázána i při současném vyšetřování.   ......        
Považuji za potřebné, aby alespoň v tomto případě bylo  postupováno důsledně, a byli postiženi ti, kteří
uvádějí veřejnost v omyl a nabourávají nejenom mezilidské vztahy, ale též důvěru ve funkčnost a nepřed- pojatost orgánů trestního řízení. 

      S pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní,    Bohuslav  H U B Á L E K. 

Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán  e-mailem, v noci  16. listopadu 2001. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, 
    na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 19. listopadu 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx