HUČÍN + CHADIM = protest : persekuce  =22kB= .......12. XI. 2001 
Neúnosný přístup české justice vůči Vladimíru HUČÍNOVI. 
 Faksimile e-mailu z 11. listopadu 2001, k věznění V. HUČÍNA:
---- Original Message -----
From: "V. A. Chadim" <chadimva@pcug.org.au>
Sent: Sunday, November 11, 2001 1:55 AM
Subject: Protest proti skandálnímu věznění Vladimíra Hučína

Připojuji tímto svůj podpis k DOPISu
Václavu Havlovi, prezidentu České republiky,
Amnesty International,
poslancům Poslanecké sněmovny České republiky,
senátorům Senátu České republiky,
členům vlády České republiky,
sdělovacím prostředkům:

Žádám Vás, abyste se zabývali, prošetřili a učinili okamžitě nezbytné kroky v případě
Vladimíra Hučína, bývalého pracovníka BIS, který je v současné době na pozorování 
ve vězeňské psychiatrické léčebně v Brně-Bohunicích.  Podle zpráv dostupných na
internetu, sdělení Milana Hulíka a Stanislava Devátého, obhájců pana Hučína, a podle
informací ministerstva vnitra, Policie ČR v Přerově a Státního zastupitelství je Vladimír
Hučín ve vyšetřovací vazbě od 7. 3. 2001, dosud nebyl obviněn ze žádného závažného
trestného činu a nebylo proti němu zahájeno soudní řízení. Na návštěvy je přiváděn jako
nejtěžší zločinec v poutech a několika jeho návštěvám bylo bez uvedení důvodů znemož-
něno se s ním setkat. Jeho obhájcům je znemožněno nahlížet do spisu, což považují za
závažné porušení právních předpisů České republiky. Žádám Vás proto, abyste neprodleně
zahájili patřičné kroky, napravili ostudné zacházení s Vladimírem Hučínem a uvedli je do
souladu s právními normami, především respektováním zásady presumpce neviny a
v případě, že žádná obvinění nebyla vznesena, aby byl okamžitě propuštěn na svobodu 
a i v opačném případě aby byl nadále vyšetřován na svobodě.
                                                                          Václav Chadim,  Canberra, Austrálie.

Stanovisko  a  odpověď,  ohledně  případu  V. HUČÍNA:
Dopis ve věci veřejné                                                                     Praha  12. XI. 2001

Vážený pane Chadime,
    oceňuji  Vaši  rozsáhlou iniciativu  ve prospěch  pana Vladimíra HUČÍNA, doručenou 
před třemi hodinami, e-mailem. Zveřejním ji  ve  www.volny.cz/doklad-hubalek.
    Daleko závažnější by však měla být odezva mnoha ústavních činitelů, které jste svou
výzvou oslovil.  Ovšem, nejúčinnější musí být spravedlivý přístup orgánů české justice.
    I kvůli tomu jsem téměř před čtyřmi měsíci, v sobotu 21.července 2001, telefonicky 
hovořil  s  JUDr.Milanem HULÍKEM. Velice se mi příčilo, že pan HUČÍN je eskortován 
v řetězech, jako nejtěžší zločinec. Tato mimořádnost je pochopitelně vítaným soustem pro
senzační a  dehonestující  pohled na utrpení člověka, jak potom bezprostředně uvádějí
sdělovací prostředky.
    Doporučoval jsem, aby oba obhájci, tedy JUDr. Stanislav DEVÁTÝ a JUDr. Milan
HULÍK, se urychleně setkali s paní nejvyšší státní zástupkyní, Mgr. Marií BENEŠOVOU.
Pokud by jejich námitky neuspěly, teprve pak intervenovat dále, u ministra spravedlnosti, 
JUDr. Jaroslava BUREŠE.  V krajním případě pak u prezidenta ČR,  pana Václava
HAVLA.
    U všech jmenovaných žádat dohled na důsledné dodržování práva a lidskosti, týkajících
se eskortování, obstrukcí při styku advokátů s panem HUČÍNEM, včetně nadměrné délky
vyšetřovací vazby.
    Jinak, byť neradi,  musí oba advokáti  žádat o zásah  mezinárodních institucí, které se
zabývají ochranou lidských práv. Například Amnesty International, atp.
     Jak vidím, nic takového se nestalo. Happeningy, které se občas pořádají ve prospěch
pana HUČÍNA, nemohou nahradit cílevědomou a kvalifikovanou práci všech odpovědných
činitelů. Stejně, jako nás nemohly spasit plamenné řeči a pouhé cinkání  klíči, místo odpo-
vědné denní  práce.  V listopadu1989,  i později ....                 

           S  upřímným  pozdravem   Bohuslav  H U B Á L E K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl doručen  e-mailem, na počátku pondělí  12. listopadu 2001. 
2/ Z jeho přetištění jsem vymazal desítky příjmení našich ústavních činitelů a redakcí. 
       Jsou  mezi nimi rovněž i bývalí senátoři, např. JUDr.Ing.Jaroslav MUSIAL, ....
       Zájemci o podrobný  výčet adresátů mohou pro svůj dotaz využít výše uvedené
       e-mailové adresy pana CHADIMA.  
3/ Text tohoto zpravodajství odešlu JUDr. Milanu  HULÍKOVI během dnešního dne.

Příští zpravodajství hodlám  zveřejnit do neděle 18. listopadu 2001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx