VĚZNI + hladovka = spiknutí = vysvětlení =19kB= .......  10. XI. 2001 
Nástin konspirativní metody, která by měla sloužit spravedlnosti ...
Faksimile e-mailu z 6. listopadu 2001,  o hladovce vězňů:

Vážený pane,

     Váš dotaz je logický a oprávněný. Všude na světě existuje spojení mezi vězni, kterému nikdy
 nelze zcela zabránit. Tato spojení se uskutečňují nejčastěji prostřednictvím vnitřních eskort, 
kdy dochází k přemísťování vězňů z jedné věznice do druhé, jejich převozu do zdravotnických 
zařízení, k orgánům činným v trestním řízení a k soudům, ale také prostřednictvím ze zákona 
povolených návštěv ve věznicích.   Nelze jednoznačně tvrdit, že v těchto případech dochází 
k selhání ostrahy, neboť jde o velmi rafinované kontakty. Těmito kontakty a monitorováním 
informačních kanálů se samozřejmě průběžně zabývají příslušné interní orgány generálního 
ředitelství Vězeňské služby i jednotlivých věznic, ale i specializované orgány činné v trestním 
řízení, které průběžně získávají důležité poznatky. Prostřednictvím takto získaných poznatků lze 
vhodnými strategickými zásahy často zabránit vzniku závažných mimořádných událostí, mezi
 něž hladovky nepatří. Jistě by v některých případech bylo možné některým méně společensky
 nebezpečným jevům zabránit. Stalo by se tak ale na úkor ztráty nebo přerušení důležitých
 informací, které mají vysokou hodnotu při sledování velmi závažných a nebezpečných aktivit 
vazebně zajištěných, nebo odsouzených osob.
Vězeňská služba vždy pečlivě zvažuje strategické aspekty svých akcí, které mohou mít, nebo mají
 na jedné straně negativní mediální dopady a upřednostní spíše bezpečnostní hlediska.

        Zpracoval: E. Vacek                                                    Mgr. Miloslava Havlíčková, tisk. mluvčí VS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
Výše uvedený text byl doručen  v úterý  6. listopadu 2001, jako odpověď na dotaz
zveřejněný v DOKLAD 2001/XI/01.

Vlastní komentář:
Konspirativní způsoby  boje  s organizovaným zločinem jsou oprávněné,  pokud utajování neslouží
pouze k nerušenému "úřadování".  Nejenom  na úkor  samotné práce,  ale také  úkor objektivního
vykazování jejích výsledků. Takže k útěku Jiřího KÁJINKA,  z věznice pro nejtěžší delikventy,  se
přiřazuje další  znepokojující aféra,  potenciálně ohrožující bezpečnost občanů,  i jejich důvěru k práci  
státních institucí. 
Bude zajímavé, jak se událostem vyjádří ti, kteří mají dozor nad vězeňstvím České republiky. 


Příští zpravodajství hodlám  zveřejnit do neděle 18. listopadu 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx