Armáda + kosmonauti + vrtulník = nehoda = faksimile =5kB=                   08. XI. 2001 
O funkčním zařazení všech, kteří byli na palubě havarovaného vrtulníku 
E-mail z ministerstva:

Vážený pane,

k Vašim dotazům uvádím:

1) Kromě členů posádky (2 piloti, technik, letuška), astronautů, astronoma a příslušníka
     vojenské policie byli na palubě lidé z Generálního štábu AČR. Oba astronauté v ČR
     pobývali na pozvání náčelníka GŠ AČR a lidé na palubě tvořili doprovod.   
2) Obdobné akce se řídí podle protokolárních zvyklostí.   
3) Máte nepřesné informace, v letounu byla pouze jedna letuška, druhá žena na palubě byla
    členkou doprovodu z GŠ AČR.   
S pozdravem Mgr. Jan Pejšek Odbor vztahů s veřejností MO.


Doplňující informace:

1/ Výše uvedený text došel elektronickou poštou v úterý 6. listopadu 2001.
2/ Text je odpovědí na dotaz, zveřejněný v DOKLAD 2001/XI/02.
Komentář:
  Je potěšitelné, jak rychle a věcně reagoval pověřený pracovník Ministerstva obrany ČR.
Napravil tak informační neúplnost, alespoň v základních rysech. Bohužel, i nadále zůstává
záhadou, proč sdělovací prostředky nepřinesly alespoň tento ucelený výčet lidí z paluby
havarovaného vrtulníku. Místo toho zavádějícně referovaly o dvou letuškách. Ani je
nenapadlo, aby současně ozřejmily protokolární zvyklosti Ministerstva obrany ČR. Tudíž,
že na palubě mohlo být i více žen, třeba z Vojenské policie, ze zdravotní služby, atp. Ovšem,
vinu za tyto informační zámlky nedávám pracovníkům MO ČR, ale těm, kteří:
A/  mají  v  popisu  práce kladení  potřebných  otázek,  v  zájmu  výstižného   a objektivního 
       zpravodajství,
B/  anebo stanoví téma i zveřejňovaný rozsah aktualit = šéfredaktoři . 
C/  Neboť  nedodržování  etických  i  profesionálních kodexů poškozuje 
     veřejnost  a  žurnalistu  diskvalifikuje.  
    Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 11. XI. 2001.