Armáda + kosmonauti + vrtulník = nehoda : doplnění =5kB= ... 02. XI. 2001 
Proč se nemluví o všech lidech z havarovaného vrtulníku?  

Žádost ve věci veřejné                                                Praha  pátek  2. XI. 2001

Tiskovému odboru  Ministerstva obrany České republiky
Věc: Nehoda armádního vrtulníku poblíž Milevska, 28. X. 2001

      Ačkoli soustavně sleduji denní zpravodajství našich sdělovacích prostředků,
nikde jsem nezaznamenal ucelenou informaci o všech podstatných skutečnostech
této nehody.  Mezi  ně  jistě  patří  nejenom  plný výčet  lidí ve vrtulníku  Mi-8,
ale i související objasnění. 
      A tak zájemce, pokud  chce znát stručná a věcná fakta, vybírá je postupně
ze záplavy nadbytečných slov, v rozličných zdrojích, během několika následují-
cích dní.
      Pracně a neautorizovaně jsem vytvořil mozaiku  =   ze dvanácti lidí na palubě
vrtulníku byli dva piloti, dvě letušky, kosmonauti CERNAN a REMEK, astronom
GRÜN, vojenský policista pprap. ŠELONG .....
Proto vás žádám o doplnění:
1/  Jaká byla funkce dalších čtyř účastníků  na palubě Mi-8?
2/  Podle jakého předpisu se řídí takovéto čestné a  reprezentativní akce?
3/  Je nutné, a dovolují to příslušná ustanovení, aby na vzdálenost z Prahy 
    do jižních Čech  letěly  dvě  letušky?

   S pozdravem a s přáním úspěšné práce       Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                  www.volny.cz/doklad-hubalek.cz
                                                                190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 

Doplňující informace:
Text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou, v pátek 2. listopadu 2001. 
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 11. XI. 2001.