VĚZNI + hladovka = podezření : spiknutí : mafie =20kB            01. XI. 2001
Dosud nevysvětlená koordinace hladovky v pěti rozličných věznicích. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádost ve věci veřejné                                                                           Praha čtvrtek 1. XI. 2001

Generální ředitelka Vězeňské služby České republiky, Mgr. Kamila M E C L O V Á  
Věc: Hladovka cizinců, současně započatá v pěti různých věznicích.   

Vážená paní generální ředitelko,

      dosud v žádném sdělovacím prostředku nezaznělo vysvětlení, jak bylo možné, aby cizinci
současně zahájili hladovku v pěti různých věznicích = Bělušice, Kynšperk nad Ohří, Oráčov,
Praha-Pankrác, Valdice.
      Těžko k tomu došlo přenosem myšlenek na dálku.  Pak nutně přichází v úvahu selhávání
ostrahy  ve  všech  jmenovaných  objektech. Nutně  to  vyplývá  z  probíhající  koordinované
hladovky.
      Stejným způsobem se však mohou domlouvat  uvěznění aktéři organizovaného zločinu, mařit
práci  vyšetřovatelů  i  soudců, a ohrožovat tím bezpečnost lidí.
      V zájmu informovanosti o velice závažných skutečnostech je třeba uceleného prohlášení, 
obsahujícího také uvažovanou nápravu, včetně zamýšlených sankcí.

     S pozdravem a s přáním lepších dní                              Bohuslav  H U B Á L E K                                                                                    www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                                  190 00 PRAHA 9 Českolipská 19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
Výše uvedený text byl odeslán adresátovi elektronickou poštou, ve čtvrtek1. listopadu 2001. 


     Příští  zpravodajství  hodlám  zveřejnit  do neděle 11. listopadu 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx