In memoriam
 III. odboj a oběti
   režimu KSČ
.
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
   Od července 2001 jenom  pamětní deska =  bez obou fotografií .... 
Pomník - KSČ = Praha 1 + KPV : etika + hospodárnost... 04. X. 2001
Komunistickými praktikami nelze uctívat oběti režimu KSČ! 

Protest ve věci veřejné                                                                       Praha čtvrtek 4. října 2001
Starosta Úřadu městské části Praha 1,  Ing. Jan  BÜRGERMEISTER
Věc : Pomník obětem komunismu =  výhrady k realizaci i ke  způsobům  jednání

Pane starosto, 
    od 28. listopadu roku 2000 marně usiluji o Vaše důsledné vyjádření k mnoha etickým
,   ekonomickým,  i  technickým  výhradám vůči  plánované výstavbě Pomníku obětem
komunismu, na úpatí Petřínské stráně.
    Svědectvím toho jsou dopisy, většinou urgence nezodpovězených dopisů, jak jsem je
dokumentačně  zveřejňoval v internetovém zpravodajství www.volny.cz/doklad-hubalek
    A tak díky  globalizaci  jsou dokumentem, který je  dostupný a použitelný  širšímu
okruhu zájemců o politické dění. Což také sehrálo nápravnou roli, už  při senátních volbách
roku 2000 ( senátor Jan KRÁMEK ).   
    Pro  telegrafickou  přehlednost  v  záležitosti  POMNÍK , uvádím  výčet  zpravodajství,
s jejich klíčovými slovy, s datem zveřejnění,  s názvem dotyčného sdělení:    
Pomník - oběti komunismu - Praha 1- nejasnosti  ..................... 2. XII.  2000
Drahý projekt a formalismus nikdy neslouží opravdové pietě
Pomník = oběti komunismu = Praha 1 = urgence  ..................... 29.  I.  2001
Upřímná pieta slouží , nekořistí, nepolitikaří = vzorem plk. v.v. Luboš HRUŠKA
Pomník + starosta + Praha 1 - oběti : komunismus  ................. 12. II.  2001
Výzva k vydání informací, jako pokus o mimosoudní řešení
Pomník + starosta + Praha 1 : oběti - komunismus  ................. 25. II.  2001 
Starostova jasná odpověď mnohé napravuje a uvádí bližší údaje= faksimile 
Pomník: Praha 1: licoměrnost: komunismus= protest  .......... 23. VII.  2001
Rozhodují o pomníku, na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
Pomník+ Praha 1: dnešek: hospodárnost- komunismus  ........ 29. VII. 2001
Kabinetní způsoby vždy představují možné zneužití idejí i peněz!
Cenzura+ média+ politikaření= protest : ČT, (19kB) .............. 12. VIII.  2001
Důkazy o selhávání profesionality českých sdělovadel , také v ČT
Média + arogance = cenzura : pieta : 1968-9 .............................. 28. VIII.  2001
Média ignorují projev neúcty k Janu Palachovi, Janu Zajícovi, ..... !
( Zasláno pouze sdělovacím prostředkům, jako odezva na pojednání v Mladé frontě DNES )

Z Á V Ě R:  
1/ Zatím nikdo zřetelně a závazně neřekl, jaký bude osud tradičního pietního místa,
    poblíž svatováclavského sousoší, v centru hlavního města. Dosavadní přístupy
    naznačují jeho poťouchlou  likvidaci v nefrekventovanějším místě Prahy. Podle
    zásady= sejde z očí, sejde z mysli. Za "náhradu" milionovými symboly, mimo
    střed města . Pokud k tomu dojde, bude to  přesné naplnění StB akce KLÍN. 

2/ Sdělovací prostředky, Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR), Sdružení
    bývalých politických vězňů 1948-1989 (SBPV), Klub dr. Milady Horákové(KMH),
    a přehršle dalších podobných, takřka čtvrt roku mlčí k závažné neobolševické provo-
     kaci v centru Prahy (!) =
    v červenci roku 2001 někdo odstranil dvojfotografii obou Janů, kteří vadí dnešním 
    nostalgikům, víc než  zbylá kamenná deska.  Jejich mladistvá podoba , i tragické 
    sebeobětování,  už  nejsou  nejvýmluvnějším dokladem toho, že ten režim KSČ  nebyl
    tak " zlatý ", jak se leckde záměrně tvrdí. 
3/ Čtvrtroční oficiální apatii k poškození tradiční piety dokresluje nejméně
     6 000 000 Kč, plánovaných  na akci, která je prosazována za neúnosných
     okolností,
bez patřičně široké diskuse, zejména diskuse s politickými vězni.
     Navíc i proti námitkám, které přímo v pomníkové komisi vznášela např.
     zástupkyně KPV ČR,  RNDr.
Zdeňka  ONYSKOWOVÁ, dle jejího písemného
     prohlášení. A to vše v době, kdy " nejsou peníze ", kdy probíhají  sbírky na
     opravu Karlova mostu,  na  nemocné leukémií,  na opuštěné děti ..... !

          S pozdravem a s přáním lepších dní     Bohuslav  HUBÁLEK 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše  uvedený  text  byl  odeslán  adresátovi elektronickou poštou,  ve čtvrtek 4. října
     2001. Souběžně také do České televize, Českého rozhlasu, Rádiu Svobodná Evropa,
     Večerníku Praha. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčo-
     vých slov , na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

Pamatujme :
     Největší uctění památky obětí zla, i toho komunistického, spočívá v odpovědné
     tvorbě  dobrých  životních  podmínek  =  jako  služba  dnešku ,  jako  prevence
     krizových situací .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 7. října 2001. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx