Pravdy
 každému přejte!

 DODATEČNÉ 
 VYSVĚTLENÍ.
 

CEPL : encyklopedie : ČT = nepřesnost + lhostejnost ......                               29. IX. 2001

Protimluvy encyklopedií poškozují věrohodnost,  ale bez  patřičné odezvy v ČT  ....

Urgence ve věci veřejné                                                                                  Praha sobota  29. IX. 2001
Č e s k á   t e l e v i z e,  generální ředitel,   pan  Jiří   B A L V Í N
Věc: Chapadla korupce, kritizovaný pořad, návrh diskuse s aktéry   

Vážený pane generální řediteli,
     po více než čtvrt roku  ( od 13. června 2001 )  očekávám  Vaší odpověď,  ale i skutkovou  odezvu,
k problematice velice  kritizovaného pořadu,  jakým byla  Chapadla  korupce paní  L. RAKUŠANOVÉ. 
Čekám tím spíš, že  ČT má  jindy sdostatek vysílacího času a peněz pro  veřejnokamarádské  pořady.
Třeba pro  oslavně pohodářské pásmo k narozeninám   vloni "spolustávkujícího"  pana  L. VACULÍKA.
Zmíněný program zabral několik hodin vysílacího času, v nejsledovanější době;v sobotní večer, 2. června
2001. 
    Bohužel, o zahnízdění takovéto svévole v ČT svědčí více závažných případů.  Je to rovněž současný
skandál  kolem blokády dokumentárního filmu Sametová kocovina, jak o něm píše týdeník REFLEX č.39,
27. IX. 2001.
   Také s ohledem na tyto skutečnosti žádám o kvalifikovaně připravenou televizní diskusi, nejen ke korupci 
v České republice, ale též k zaretušovanému řešení souvislostí pořadu Chapadla korupce.
   Při té příležitosti zmiňuji nutnost odpovědného představení všech účinkujících, kvůli jejich věrohodnosti.
Pokud by byla paní RAKUŠANOVÁ takto postupovala , musela předem zjistit a v pořadu objasnit závažné
životopisné nesrovnalosti u prof. Vojtěcha CEPLA. V případě RNDr. Martina BURSÍKA pak značné absence
při plnění zastupitelských povinností. 
       Teprve na základě rozhovorů s prof. Vojtěchem CEPLEM během léta, a po zářijovém otevření
archivu Univerzity Karlovy je zřejmé, že:

                                      UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS,
        SEZNAM  PŘEDNÁŠEK NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ VE STUDIJNÍM ROCE 1964-1965
,
eviduje toliko zařazení odborný asistent, docent, profesor. Nikde však není jmenován JUDr. Vojtěch CEPL; 
což vyvrací matoucí údaje ve dvou prvotních vydáních encyklopedie KDO JE KDO V ČR.

      Už  kvůli  celospolečenskému  významu  zde  zmiňovaných  osobností a skutečností, považuji 
za žádoucí,  aby  Česká televize  jednala  veřejnoslužebně. 

                           S pozdravem a s přáním lepších dní 
                                                                                                                  Bohuslav   H U B Á L E K
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1
/ Výše uvedený text byl odeslán adresátovi e-mailem , v sobotu 29. září 200. Souběžně Rádiu Svobodná Evropa.
     Profesoru CEPLOVI také na vědomí.

2/ Dodatečné vysvětlení: 
    
Lituji, že zaviněním jiných osob jsem zpochybnil věrohodnost prof. JUDr. Vojtěcha  CEPLA, CSc. Stalo se na
    
základě nesrovnalostí v encyklopediích KDO JE KDO V ČR  91/92 a 94/95, bez varovného upozornění na jejich
     dílčí nepravdivost. Takové upozornění chybí ve vydání encyklopedie pro rok 2000. Současně je nutné vzít v úva-
     hu, že vydavatel encyklopedie upozorňuje na odpovědnost každého respondenta za osobní údaje, které dal ke
     zveřejnění. 
3/  Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov, na titulních
      stránkách zpravodajství DOKLAD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.Další zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 4. října 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx