ČT+ Rada ČT: gen.ředitel+ kandidáti = volba ............................. 25. IX. 2001
Ať kandidát, bývalý gen.ředitel Českého rozhlasu, vysvětlí publikovaná obvinění!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádost ve věci veřejné                                                              Praha úterý 25. září 2001
Radě  České  televize:

Věc: JEŽEK Vlastimil a další kandidáti na gen. ředitele ČT

      V zájmu optimálního výběru kandidáta do klíčové funkce v  České televizi, přikládám dílčí
výpis z velice závažné a konkrétní kritiky Mgr. Vlastimila JEŽKA, kterou vznesl Mgr. Miloš
REJCHRT. Byla otištěna v  Lidových novinách  23. listopadu 1999, odkud cituji: 
   V podniku, kde jsem pracoval, jsem měl letos zážitek něčeho již před lety prožitého:
pan
generální ředitel rozhodl, že členové " vedení " budou čerpat " nadstandardní požitky ". Lidem,
které si vybral a do funkcí jmenoval, krom utajených platů přiřkl ještě příplatek za šaty, použí-
vání služebního vozidla k soukromým účelům, individuální zdravotní péči v Nemocnici  Na
Homolce a v případě pracovní neschopnosti plný plat. Mezi vyjmenovanými funkcemi  neopo-
mněl uvést na prvním místě tu svou ...Ten podnik se jmenuje Český rozhlas a člověk, který 
za svého ředitelování tento pokyn vydal, se jmenuje Vlastimil Ježek. ....
                                                                                           ...  Miloš  Rejchrt, Praha.
  
Nejenom  u bývalého generálního ředitele Českého rozhlasu by  stěžejními měřítky 
měly být  lidský a pracovní profil. Nestačí pouze vzletná slova a skvělé koncepce. Ať
kandidát, bývalý gen.ředitel Českého rozhlasu, vysvětlí publikovaná obvinění! Neboť 
podle  skutků  poznáme  se.

      S pozdravem a s přáním úspěšné práce                          Bohuslav  H U B Á L E K                                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                                  190 00 PRAHA 9 Českolipská 19   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše  uvedený  text  byl odeslán adresátovi e-mailem ,  v úterý 25.září  2001. 
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčo-
      vých slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD. 

3/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                          nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 30. září  2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx