VACULÍK: hroby: média= zámlky+ náhražka= úhyb ......... 21. IX. 2001
L.VACULÍK= dříve i nyní osoba veřejného zájmu= jedná neupřímně, populisticky!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spisovatel Ludvík VACULÍK ,
místo toho, aby otevřeně a poctivě vysvětlil a řešil akci StB = Státní bezpečnosti = z roku 1977, takti-
zuje a politikářským způsobem znehodnocuje své moralistní rady, určené zřejmě jen pro jiné. Jinak
by se už dávno musel veřejně vyjádřit k události historicky i mediálně závažné, vlekoucí se  z doby
komunistické totality. Tím spíš,  že má k tomu exkluzivní příležitosti  =  v tiskovinách, rozhlasech,
televizích.

Proto jsem průkazným způsobem vrátil dnes doručený dopis, na adresu uvedeného odesílatele (kulaté
razítko), aniž bych ho otevřel.  Jestliže psaní neodesílal pan VACULÍK,  poučí se o situaci . Já však
nebudu ztrácet čas čtením i úvahami nad zavádějícím a neupřímným krokem.
Pokud by dopis opravdu napsal, pak by to byl jeho další nepřijatelný úhyb. Ať tedy pozná, že nehodlám
přistoupit na kabinetní ututlávání problému, na soukromě pinpongovou korespondenci, na zbytečné
ztráty času .
Faksimile obálky dopisu, obratem vráceného na adresu L.V. , jako doporučené psaní:

                                                                                           

 

Potvrzení o doporučeném navrácení dopisu pana L.Vaculíka = obratem, v pátek 21. IX. 2001
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Upozornění na výše  uvedený  text  bylo odesláno  e-mailem ,  v pátek 21. září  2001, 
     do Lidových novin, do České televize, do Českého rozhlasu, Rádiu Svobodná Evropa.
2/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,  nebo podle klíčo-
     vých slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD . 

3/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                          nebo je zneužívají pro sobecký prospěch .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do úterý 25. září  2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx