VACULÍK : hroby : StB = faksimile ..................................................... 16. IX. 2001
L. V. dosud v médiích nevysvětlil údajný exhibicionismus a hanobení hrobů .....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Následuje faksimile otevřeného korespondenčního lístku, bez odesílatele a jeho zpáteční adresy,
s podpisem podobným podpisu spisovatele Ludvíka VACULÍKA. Mnohé reakce dávají předpoklad
skutečného autorství pana L. VACULÍKA, který je dobrovolně osobou veřejného zájmu.
Už proto 
měl,  například v Lidových novinách, veřejně odpovědět na původní dotaz o vyřešení události značně
skandální,  kdysi  celostátně  medializované.
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doplňující názor a informace:
1/
Pokud bych byl estébák, nejspíš bych znal podrobnosti celé aféry kolem pana VACULÍKA, osoby
       dosud proklamativně působící. Proto zvlášť u V.I.P. ( velmi důležitých osob ) trvám na průkazné
       přehlednosti jejich činů ......= nejenom vzletných slov = ...... dříve i dnes. V zájmu věrohodnosti ,
       založené na souladu slov a skutků, na poctivém jednání.

2/  Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
      slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, např. souběžný text = 2001/IX/16.
3/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                           nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 23. září  2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx