Svatováclavské sousoší, Praha

 
  Braňme se ,
  nedejme
  škodit  nám ,
 ani budoucím  !
ÚDV : oblíbenci = "státotvornost" = obohacování .................. 9. IX. 2001
Neoprávněné obohacování jedinců v ÚDV, ledabylostí i přízní dřívějších ředitelů
Žádost  ve věci veřejné                                                                                                Praha neděle 9. září  2001
Ministerstvo   vnitra  České  republiky ,  tiskový  odbor
Věc: Neoprávněné obohacování jedinců v ÚDV, ledabylostí i přízní dřívějších ředitelů.
         Od loňského srpna usiluji , aby byly komplexně vyřešeny aspoň ekonomické případy , jejichž 
         aktéři rozličným způsobem zneužili vesměs svá vedoucí postavení , buď  v  =
A /   Úřadě dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti , když byl ředitelem JUDr. Ing. 
         Lubomír BLAŽEK ,
B /    Úřadě dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  , když byli řediteli PhDr. Václav BENDA , 
        po něm pak pověřený Ing. Marián GULA ,
C /    původním i transformovaném ÚDV,  vzhledem k dlouhodobému a soustavnému obohacování ,
         jehož administrativní příčinou bylo hrubé nedbání platných zákonů a směrnic .  Neznalost , vůči 
         sobě , i ke svěřenému úseku , rozhodně nemůže být omluvou řídícího pracovníka .
Vzhledem k etickému rozměru, ale i k velikosti prohospodařené částky , blížící se nejméně jednomu milionu Kč, vás žádám o souhrnné tiskové prohlášení , s ohledem na tyto skutečnosti :  
-      výsledky šetření   Inspekce ministra vnitra ČR ,  evidované pod číslem jednacím IN-183/11-2001,  
-      stanovisko právního odboru MV ČR, č.j. P-630/2001, ze 28. srpna 2001,
-      nezbytná konkretizace případů neoprávněného obohacování , které se staly za předchozích 
        ředitelů ÚDV ,
-       jednoznačné závěry, čím a kým došlo k porušení zákonů a předpisů , 
-      důvod nestíhání u jednotlivých aktérů , např. = ředitel Lubomír BLAŽEK ( promlčení ) , ředitel       
        Václav BENDA ( úmrtí a promlčení  ) ..... , 
Fakta jsou nezbytným podkladem pro zodpovědné analyzování společenských jevů , i  směřování :
Právě s ohledem na tabuizaci některých osob a témat , v zájmu objektivity a poctivého jednání , jsem takřka před čtvrt rokem , 16. června 2001, písemně požádal o vysvětlení jednoho z hlavních aktérů. Mgr.  Pavel  ŽÁČEK   mi   do  dnešního dne  neodpověděl , ačkoli v mezidobí bohatě publikuje kritická a moralistní pojednání .  A tak je reálný předpoklad , že i vlivem svého současného členství v Radě České televize bude i nadále  praktikovat tímto "státotvorně" výnosným způsobem , s  možnou aspirací na další funkce.
     Netvrdím , že aktéři  jsou  veskrze  špatní  lidé , neschopní  v průběhu času  napravit svá selhání.
Rozhodně   tomu    vždy   napomůže   vědomí   účinné   kontroly   a   z   ní   vyvozených    opatření   =
ve   prospěch    poškozených  ,  zejména   však  ke   tvorbě   všeobecného    povědomí   dobrých   jistot  
i   perspektiv .   Proto   také  žádám  o  vaše   kvalifikované   prohlášení .

                            S pozdravem a s přáním úspěšné práce           Bohuslav    H U B Á L E K
                                                                           190 00  PRAHA  9 , Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doplňující informace:
1/
Výše uvedený e-mail byl odeslán adresátovi v neděli 9. září 2001 , 17:23 hod.
2/Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov,   na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, zejména 2001/VI/16.

3/ Pamatujme : Politiku nedělají hlásané ideje , ale lidé , kteří je buď naplňují , 
      nebo se za ně schovávají , a zneužívají je pro sobecký prospěch .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 16. září 2001 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx