Volby 2002  =  Poslanecká  sněmovna  ČR.

             Zásady pro lepší výběr budoucích poslankyň a poslanců.
                    
      Průčelí Českého sněmu, nyní PSP ČR, nápis:  Blaho Republiky budiž nejvyšším zákonem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Volby 2002 : Sněmovna  : pluralita : svoboda : jistoty ......03. IX. 2001
Zásady pro lepší a účinnější výběr v poslaneckých volbách.

Je nutné = 
1 /     Vždy jít k volbám, neboť někdo musí uzákoňovat daně,  práva  i  postihy.
2 /     Vybrat  si  jednu politickou stranu,   podle   jejího   programu. 
3a/    Při spokojenosti s dosavadním působením této strany volit nepozměněným  
         volebním lístkem a tím dát  zastupitelskou  příležitost  všem navrženým 
         kandidátům,  přesně  podle  předtištěného  pořadí. 

3b/   Volbu zkvalitnit použitím možnosti až čtyř preferencí na volebním lístku
        vybrané politické strany = zakroužkováním pořadového čísla před příjmením 
        kandidáta  a  tak  se    v ě c n ě   p o k u s i t    o   z m ě n u   určeného  pořadí 
       
=  dát  šanci   novým,  méně   známým   lidem,   kteří si  budou
      vážit   nejenom   pocty,  ale  i   možnosti   zákonodárné  práce.

Zdůvodnění  i  naděje 
ve volební  sílu  zodpovědného  občana,  člověka:

Pokud přesvědčíme své okolí a změníme pořadí zvolených zastupitelů  v  neprospěch  dosa-
vadních  " matadorů "  politické scény, nabourají se tím nevyhovující mocensky upevněné   
praktiky politikaření prospěchářských klanů. Včetně   tunelování    vztahů    mezilidských, 
 i   ekonomických.
Dosavadní,  i ti nově zvolení,  si   silněji   uvědomí ,  že  v    n e t o t a l i t n í m  státě  je  proti
vůli zodpovědných voličů  neudrží v zabydlených funkcích žádný pan   předseda,   ani   žádný
Ústřední  výbor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace a názor :                                     Pondělí 3. září  2001
A/
Informace o výše  uvedeném  textu  byla  odeslána  elektronickou poštou  do  České televize,
        do  Českého rozhlasu,  a do  Rádia Svobodná Evropa,  v  pondělí  3 . září 2001,  06:55 hod . 
B/ Rozkolísání zabydlených  struktur  moci a  navození  větší  plurality  i  konkurence,  zákonitě 
        zkvalitní  úroveň  správy věcí společných,  včetně práce sdělovacích prostředků.   

C/ Všechna zmíněná  doporučení  vyjadřuji  více než  osm  roků,  ovšem bez zájmu a  bez  publicity   
        sdělovacích    prostředků.  
Pamatujme :
     
Naučme se být občany, abychom mohli  lidsky žít, ve spravedlivé společnosti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 9. září  2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx