ČT : etika : informace : TV Prima : BROŽ .............................. 31. VIII. 2001
Zkreslující a tím i dehonestující zpracování zpravodajství České televize. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Případ okresního státního zástupce Ivana BROŽE  v ČT 1
    V rámci hlavního večerního zpravodajství, v pátek 31.srpna 2001, vysílala Česká
televize aktualitu z Hradce Králové. Stěžejní osobou byl okresní státní zástupce Ivan
BROŽ a  jeho neprověření pro styk se státním tajemstvím. Na to dějově navazuje možné
odvolání z dosavadní profese, propojené s jeho dřívější automobilovou nehodou, a tím
také s podivným postupem Policie ČR, při tehdejším nezjišťování  alkoholu v krvi pana
státního zástupce.  
    Bohužel,  nejenom  v této ryze zpravodajské reportáži ČT používá  " tvůrčácké
špílce " obtížně postižitelných autorů. Zejména ze strany  dehonestovaných  osob.  Ať už
jsou stylizovány do houpavého velbloudího kroku, nereálně zaznamenávajícího jejich chůzi.
.  Stejně tak působí v reportáži ( ! ) utajeně nezastřený,  leč s dávkou tvůrčáctví  mlhavě
rozmělněný obraz šéfa místní Policie ČR, .......
    Televize Prima odvysílala totožné téma, ale bez těchto " umělecko tvůrčáckých
špílců "Divák dostal  v ě c n o u  informaci, rovněž v hlavním večerním zpravodajství. 
Srovnatelně, a jen o několik minut dřív než byl pořad veřejnoprávní televize. Navíc tím tak
TV Prima splnila prostou a  potřebnou zásadu: Co nechceš aby jiní činili tobě, nedělej jim. 
     Tímto  tedy  žádám  odpovědné  činitele  ČT ( = pánové Jiří BALVÍN a Zbyněk
HONYS ) nejen o vysvětlení, ale také o zveřejnění učiněných opatření, která  by 
měla v České televizi, a tím i ve veřejnosti, posilovat tvorbu pravdivého a kultivo-
vaného jednání,  jako základ všeobecně lepších mezilidských vztahů.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Doplňující informace:
1/
Informace o výše  uvedeném  textu  byla  odeslána  elektronickou poštou do České
     televize a Radě České televize, v pátek 31. srpna  2001, 23:56 hod. Celý text, jako
     doplněk odeslané informace, se podařilo vypravit po odstranění technické závady o 18
     minut později.
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD . 

3/ Pamatujme :
     Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít, ve spravedlivé společnosti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 3. září  2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx