In memoriam
 III. odboj a oběti
   režimu KSČ.
   Pietní místo III. odboje,
   Praha, Václavské nám.
    Tak vypadalo tradiční pietní místo ještě před jedením  měsícem,
      než se oficiální činitelé začali klanět obětem sovětské invaze ....  
Média + arogance = cenzura : pieta : 1968-1969 ......... ....... 28. VIII. 2001
Média ignorují projev neúcty k Janu Palachovi, Janu Zajícovi, ..... !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protest a výzva ve věci veřejné                                                 Praha úterý 28.VIII. 2001
Statutárním představitelům ČT, ČRo, RSE 
ŽÁDÁM   ADRESÁTY  O   ETICKÉ   I   PROFESIONÁLNÍ   VYSVĚTLENÍ,  
PROČ   JÍM  SVĚŘENÉ  ORGANIZACE   IGNORUJÍ  UVEDENÁ  FAKTA:

 
Dvojpodobenka  Janů PALACHA  a  Jana  ZAJÍCE 
   už  více než  jeden  měsíc  chybí  na  tradičním   pietním místě,  poblíž  svatováclavského  sousoší,
v Praze 1. A to bez patřičného vysvětlení ,  např.  od starosty Prahy 1, od představitelů KPV ČR nebo
SBPV =  bývalých politických vězňů režimu KSČ. 

   Bohužel,  ale též  bez  investigativního  zpravodajství a vysvětlení sdělovadel  České republiky.  
Zejména těch veřejnoslužebných.  Tím spíš,  že  se  jedná  o  závažné  narušení  deklarovaných zásad  
a  pietní  symboliky: 

1/  umístěné  na  jedné  z  nejfrekventovanějších  pěších  křižovatek  hlavního  města  Prahy, 
2/  v době 33. výročí, kdy se představitelé státu, obce i sdělovadel,  zaklínali pietou a státotvorností. 

Už 12. srpna 2001 jsem na to bezúspěšně upozorňoval, nejenom současné generální  ředitele České
televize  ( J.  BALVÍN  ), Českého rozhlasu ( V. KASÍK ),  prezidenta  Rádia Svobodná Evropa
( P. PECHÁČEK ),  ale i Radu České televize, Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání,  Radu 
Českého rozhlasu. 


Pokud   vaši  žurnalisté  považují  dlouhodobé  odstranění  výmluvných  symbolů  mladistvého odporu vůči  " zlatému " režimu KSČ   za  okrajovou  a  podružnou  záležitost  ,  byť   " jenom " 
v  centru  Prahy,  ať   se   k   tomu    z ř e t e l n ě  p ř i h l á s í  ! 

Zákony o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích  totiž  jednoznačně  stanoví,  že   posláním   je    
poskytovat   objektivní,  ověřené,  všestranné a   vyvážené  informace   pro   svobodné   vytváření   
názorů ,  . . . . 
 
     S  pozdravem a s přáním lepších dnů:                  Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                     www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše  uvedený  text  byl  odeslán  průkazným  způsobem ,  v úterý  28. srpna  2001,  do České televize, Českého rozhlasu, Rádiu Svobodná Evropa , Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání , Radě České televize, Radě Českého rozhlasu . 
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov , na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD ( např. 2001/VIII/12 ). 
3/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                           nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 2. září  2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx