ČSSZ : odškodnění : odboj : média= faksimile, (56kB) .....  22. VIII. 2001
E-mail ČSSZ ze 20. srpna 2001, ohledně odškodnění a médií: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Související informace a názor:
A/
Uvedené faksimile e-mailu, který mi byl doručen 20. srpna 2001,  je průkazným dokumentem
        ke zpravodajství  DOKLAD 2001/VIII/21.
Navíc je vizitkou včasné a věcné odpovědi,  z níž je
        možné odvodit další poznatky. I ten, že při dobré vůli by aspoň takto mohly vypadat odpovědi 
       z veřejnoslužebných médií a institucí, včetně Konfederace politických vězňů ČR.

B/ Pamatujme: Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                          nebo se za ně schovávají, a zneužívají je pro sobecký prospěch .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 26. srpna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx