Historie varuje!
     Nejenom kvůli etice.

     Bez " Vítězného února " nemusely
    být restituce, privatizace, justiční
   zločiny,  odškodnění politických
    vězňů, skluz za západní Evropou!
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
 
ČSSZ: persekuce=odškodnění: nacismus+komunismus    17.VIII. 2001
Dotaz na průběh odškodnění obětí totalit, dle zákona č.261/2001 Sb.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žádost ve věci veřejné                                                              Praha pátek 17. VIII. 2001
Česká správa  sociálního  zabezpečení ( ČSSZ )      225 08     Praha 5     Křížová  5
Věc: Uplatnění zákona č.261/2001 Sb. o poskytnutí jednorázového příspěvku účastníkům...
 

   Buďte  tak laskavi  a odpovězte mi  na níže uvedené otázky, související s uplatňováním
zákona č.261/2001 Sb.:

1/  S  kolika  odškodněnými  ČSSZ počítá , v rámci této akce?
2/  Jaký je  předpokládaný souhrn  peněz pro  tento  účel?
3/  Jaký  je  statistický průměr  měsíční  úmrtnosti  předmětné skupiny  lidí,  nebo  lidí  
     důchodového  věku  vůbec?

4/  Kdy   začnete   s   proplácením   dotyčného  jednorázového   příspěvku?
5/  Proč např. počítač  Pražské správy sociálního zabezpečení  pro Prahu 9 není vybaven 
     formulářovým softwarem,  nejenom  pro  zmíněný  účel?

     Vím, že mimo program Form server  ( elektronické  formuláře v PDF  zdarma  ),
     firmy  Magicware s.r.o.,  administrativu rovněž usnadňuje  =  vylučuje  přepisování na

    psacím stroji = také např. program firmy Softwarové aplikace a systémy s.r.o., používaný 
     živnostenským úřadem Prahy 9 .

6/  Které sdělovací prostředky a kdy se u vás dotazovaly na tuto akci a na její průběh ? 7/  Komu a jak váš tiskový odbor, mimo zveřejnění na internetu cssz.cz, poskytl informace
     o přijímání přihlášek i potřebné pokyny ohledně jednorázového příspěvku?

      S pozdravem a s přáním úspěšné práce                     Bohuslav    H U B Á L E K
                                                                                   www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                               190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše uvedený e-mail byl odeslán adresátovi v pátek 17. srpna 2001, 05:02 hod.
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku osob, nebo podle klíčových slov.
     Obojí je na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Pamatujme : Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují,
                           nebo se za ně schovávají, a zneužívají je pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do úterý 21. srpna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx